MATERIAŁY DO POBRANIA

Udostępnione pliki zostały podzielone tematycznie na trzy kategorie. Katalog ofertowy przedstawia płaszczyzny działania Technopomiaru. W sekcji można również znaleźć katalog najnowszego produktu – systemu pomiarowego EasySam oraz połączone karty katalogowe najważniejszych analizatorów firmy Neo Monitors w postaci jednego folderu. W kolejnej sekcji można pobrać materiały ze szkoleń i spotkań branżowych dot. pomiarów fizykochemicznych w cieczach i gazach. Dla miłośników sztuki i kultury przeznaczona jest ostatnia część strony z katalogami poplenerowymi (Ogólnopolski Plener Plastyczny) i folderami z wernisaży „Przełam się sztuką”.

BROSZURY POBÓR PRÓBEK

BROSZURY ANALIZA I DETEKCJA GAZÓW

SZKOLENIA BRANŻOWE

TEMAT SZKOLENIA OMAWIANE URZĄDZENIA PLIKI
Od wody surowej, do pomiarów w wodzie ultraczystej – pomiary ciągłe i laboratoryjne. Przegląd analizatorów ogólnego węgla organicznego w wodzie Micromac TOC Systea , Analizator online OWO/TOC Horiba , Biotector HACH, POBIERZ
Zastosowanie analizatorów laserowych w pomiarach gazów z uwzględnieniem trudnych aplikacji Analizatory: LaserGas® iQ2, LaserGas® II SinglePath , LaserGas II MultiPass, LaserGas® III SinglePath POBIERZ
Zintegrowany system monitorowania parametrów fizykochemicznych wody i pary w przemyśle - EasySam® w teorii i w praktyce Panel ESS , Panel ESA, Panel ESR, Karta katalogowa produktu POBIERZ
Próbopobieraki cieczy, gazów, substancji gęstych oraz materiałów sypkich Próbopobieraki: SAK, SAH, B1, RX, A, MSA, M4KSA, MSC, MSD, MSE, POBIERZ
Bezpieczeństwo pracownika w atmosferze zagrażającej życiu – osobiste mierniki gazowe oraz stacjonarne systemy detekcji gazów palnych i toksycznych Centralka Touchpoint Pro, Centralka Touchpoint Plus, Sterownik Unipoint, Przetwornik XNX, Przetwornik XCD, POBIERZ
Pomiary śladowych ilości oleju w wodzie oraz detekcja oleju na powierzchni wody. Ochrona środowiska, ochrona urządzeń, ochrona ludzi Analizator oleju TD-4100 XD, Detektor ODL-1600, Sonda FP360, POBIERZ
Opis Działu Projektowego Polityka firmy, Struktura firmy, Certyfikaty, POBIERZ

OGÓLNOPOLSKI PLENER PLASTYCZNY