MATERIAŁY DO POBRANIA

Udostępnione pliki zostały podzielone tematycznie na trzy kategorie. Katalog ofertowy przedstawia płaszczyzny działania Technopomiaru. W sekcji można również znaleźć katalog najnowszego produktu – systemu pomiarowego EasySam oraz połączone karty katalogowe najważniejszych analizatorów firmy Neo Monitors w postaci jednego folderu. W kolejnej sekcji można pobrać materiały ze szkoleń i spotkań branżowych dot. pomiarów fizykochemicznych w cieczach i gazach. Dla miłośników sztuki i kultury przeznaczona jest ostatnia część strony z katalogami poplenerowymi (Ogólnopolski Plener Plastyczny) i folderami z wernisaży „Przełam się sztuką”.

BROSZURY POBÓR PRÓBEK

BROSZURY DETEKCJA GAZÓW

SZKOLENIA BRANŻOWE

TEMAT SZKOLENIA OMAWIANE URZĄDZENIA PLIKI
Od wody surowej, do pomiarów w wodzie ultraczystej – pomiary ciągłe i laboratoryjne. Przegląd analizatorów ogólnego węgla organicznego w wodzie Micromac TOC Systea , Analizator online OWO/TOC Horiba , Biotector HACH, POBIERZ
Zastosowanie analizatorów laserowych w pomiarach gazów z uwzględnieniem trudnych aplikacji Analizatory: LaserGas® iQ2, LaserGas® II SinglePath , LaserGas II MultiPass, LaserGas® III SinglePath POBIERZ
Zintegrowany system monitorowania parametrów fizykochemicznych wody i pary w przemyśle - EasySam® w teorii i w praktyce Panel ESS , Panel ESA, Panel ESR, Karta katalogowa produktu POBIERZ
Próbopobieraki cieczy, gazów, substancji gęstych oraz materiałów sypkich Próbopobieraki: SAK, SAH, B1, RX, A, MSA, M4KSA, MSC, MSD, MSE, POBIERZ
Bezpieczeństwo pracownika w atmosferze zagrażającej życiu – osobiste mierniki gazowe oraz stacjonarne systemy detekcji gazów palnych i toksycznych Centralka Touchpoint Pro, Centralka Touchpoint Plus, Sterownik Unipoint, Przetwornik XNX, Przetwornik XCD, POBIERZ
Pomiary śladowych ilości oleju w wodzie oraz detekcja oleju na powierzchni wody. Ochrona środowiska, ochrona urządzeń, ochrona ludzi Analizator oleju TD-4100 XD, Detektor ODL-1600, Sonda FP360, POBIERZ
Opis Działu Projektowego Polityka firmy, Struktura firmy, Certyfikaty, POBIERZ

OGÓLNOPOLSKI PLENER PLASTYCZNY

XVI Ogólnopolski Plener Plastyczny
PSTRĄGOWA 2019

XV Ogólnopolski Plener Plastyczny
PSTRĄGOWA 2018

XIV Ogólnopolski Plener Plastyczny
PSTRĄGOWA 2017

XV Ogólnopolski Plener Plastyczny
PSTRĄGOWA 2016

XIV Ogólnopolski Plener Plastyczny
PSTRĄGOWA 2015