Certyfikaty

Nasza firma stosuje System Zarządzania Jakością i spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz stosuje System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i spełnia wymagania PN-ISO 45001:2018 w zakresie projektowania, dostaw i serwisowania kompleksowych systemów analitycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, przeznaczonych do pomiarów parametrów fizyko-chemicznych cieczy i gazów. Nadrzędnym celem polityki jakości jest satysfakcja klienta związana z bezawaryjnym działaniem oferowanych przez nas systemów kontrolno-pomiarowych. Posiadamy poniższe certyfikaty;

PN-EN ISO 9001:2015

Z początkiem 2018 r. ponownie otrzymaliśmy certyfikat od PCC-CERT, który poświadcza, że stosujemy System Zarządzania Jakością i spełniamy wymagania PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, dostaw i serwisowania kompleksowych systemów analitycznych, przeznaczonych do pomiarów parametrów fizyko-chemicznych cieczy i gazów. Certyfikat ten potwierdza naszą wiarygodność jako dostawcy złożonych rozwiązań pomiarowych, zaprojektowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zbudowanych z najnowocześniejszej aparatury oraz z zachowaniem wszelkich wytycznych dotyczących kontroli jakości sprzedawanych urządzeń i aplikacji. Certyfikaty są niezbędne do tworzenia systemów analityczno-pomiarowych, ponieważ na ich podstawie Klient ma 100% pewność, że zleca zadanie odpowiedzialnej firmie, z odpowiednim doświadczeniem, wiedzą i polityką firmy. Takie certyfikaty posiadamy od wielu lat. Pierwszy z nich otrzymaliśmy w 2008 r.

PN-ISO 45001:2018

Posiadamy certyfikat od PCC-CERT, który poświadcza, że stosujemy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i spełniamy wymagania PN-ISO 45001:2018 projektowania, dostaw i serwisowania kompleksowych systemów analitycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, przeznaczonych do pomiarów parametrów fizyko-chemicznych cieczy i gazów. Certyfikat ten potwierdza naszą wiarygodność jako dostawcy złożonych rozwiązań pomiarowych, zaprojektowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem zasad BHP zgodnie z normami ISO. Certyfikaty są niezbędne do tworzenia systemów analityczno-pomiarowych, ponieważ na ich podstawie Klient ma 100% pewność, że zleca zadanie odpowiedzialnej firmie, z odpowiednim doświadczeniem, wiedzą i polityką firmy.