Struktura firmy

PREZES
ZARZĄDU

GRZEGORZ
SMAKOSZ

DZIAŁ
HANDLOWY

DZIAŁ
HANDLOWY

Nasi inżynierowie sprzedaży – specjaliści ds. pomiarów fizykochemicznych, oprócz znajomości oferowanych przez firmę produktów posiadają dużą wiedzę oraz doświadczenie aplikacyjne. Dzięki temu, mogą zaoferować naszym Klientom najbardziej optymalne kompleksowe rozwiązania analityczne „pod-klucz” nawet dla bardzo wymagających aplikacji.

DZIAŁ
KSIĘGOWOŚCI
I ADMINISTRACJI

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
I ADMINISTRACJI

Dział Księgowości jest odpowiedzialny za utrzymanie płynności finansowej firmy, za wszelkie rozliczenia zarówno z Klientami, Wykonawcami jak i Pracownikami. Kadry dbają o rozbudowany system świadczeń socjalnych. Dział Administracji odpowiada utrzymanie w należytym stanie pomieszczeń biurowych oraz za zaopatrzenie firmy w niezbędne materiały potrzebne do pracy.

DZIAŁ PROJEKTOWY I KONTROLI JAKOŚCI

DZIAŁ PROJEKTOWY I KONTROLI JAKOŚCI

Dział Projektowy i Kontroli Jakości wykonuje oceny stanu technicznego, dokumentacje: techniczne, jakościowe, na potrzeby znakowania CE i instrukcje. Nasi projektanci pracują na specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym wspomagającym proces projektowania, a inżynierowie jakości nadzorują realizację zleceń dbając o najwyższą jakość końcowego produktu.

DZIAŁ REALIZACJI
PROJEKTÓW I PRODUKCJI

DZIAŁ REALIZACJI
PROJEKTÓW I PRODUKCJI

Dział Realizacji Projektów odpowiada za koordynację prac Działów: Handlowego, Projektowego oraz Produkcji. Połączenie wiedzy i umiejętności pracowników różnych działów pozwala na tworzenie w krótkim czasie niestandardowych produktów, a kilka etapów weryfikacyjnych zwiększa ich jakość.

DZIAŁ
SERWISU

DZIAŁ
SERWISU

Dział Serwisu świadczy usługi w zakresie bieżącej eksploatacji, usuwania usterek i awarii, a także okresowych przeglądów technicznych aparatury pomiarowej. Przeglądy i naprawy urządzeń realizujemy w naszym warsztacie oraz na obiekcie u Klienta.

Usługi firmy Technopomiar