Realizacja projektów

Nasze możliwości produkcyjne

Wytwarzamy układy pomiarowe małych i dużych gabarytów spełniając wszystkie wymogi technologiczne, wymagania Klienta i wytyczne aktualnych dyrektyw.  Całość procesu produkcji przebiega zgodnie z wewnętrznym systemem ISO 9001. Posiadamy ponad 250m2 powierzchni produkcyjnej, w tym halę montażową, pomieszczenia warsztatowe i magazynowe. Realizacja projektów przebiega pod stałym nadzorem projektantów oraz inżynierów jakości odpowiedzialnych za dany temat.

Hala produkcyjna

Hala produkcyjna firmy Technopomiar Sp. z o.o

Laboratorium wzorcowania i kalibracji

Labolatorium wzorcowania i kalibracji

Zakres naszych usług obejmuje:

 • Konsultację w doborze materiałów i urządzeń;
 • Propozycję optymalnych rozwiązań;
 • Kompletację dostaw;
 • Prefabrykację i montaż układów w warsztacie;
 • Testy fabryczne (FAT);
 • Kompleksową dokumentację wykonawczą, powykonawczą, w tym opracowanie instrukcji eksploatacyjnych i kompletnej dokumentacji jakościowej;
 • Integrację z innymi systemami, wizualizację (DCS, SCADA);
 • Uruchomienie i rozruch, optymalizację pracy układów, SAT;
 • Przekazanie instalacji do eksploatacji;
 • Szkolenia dla Użytkownika;
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny;
 • Montaż obiektowy, w tym trasy kablowe, konstrukcje wsporcze i układy technologiczne;

Stacje pomiarowe - cechy

EasySam panele ESS, ESA, stojak ESR
 • samonośna konstrukcja stalowa według sprawdzonej technologii stosowanej wnaszej firmie;
 • zabezpieczenie antykorozyjne, które pozwala na bezproblemowe użytkowanie obudów, nawet wstrefach agresywnego środowiska przemysłowego (do C5);
 • wygodna eksploatacja, dzięki zastosowaniu ergonomicznych rozwiązań projektowych;
 • łatwy montaż oraz szybka integracja zpozostałą częścią technologiczną na obiektach;
 • dostosowane do transportu drogą lądową lub morską.

Przykładowe realizacje

Kontener pomiarów fizykochemicznych
kontener realizacja i wysyłka
Kontener pomiarów fizykochemicznych SC, CC, pH, O2