# Panele poboru i przygotowania próbki SL-100, SL-200

Opis

 Zintegrowane systemy poboru oraz przygotowania próbki wody lub pary wodnej.

– Efektywna redukcja temperatury i ciśnienia dla wszystkich rodzajów próbek.
– Wiarygodny system utrzymania zadanego przepływu dla wymagających analizatorów.
– Dla analizatorów „on-line” oraz ręcznego poboru próbek.
– Zwarta zabudowa zmniejsza wymaganą przestrzeń do zabudowy.
– Dodatkowe opcje pozwalają elastycznie dostosować system do wymagań użytkownika.
– System może być montowany na stojakach pozwalających zintegrować kilka strumieni próbek.
– Łatwy w montażu.

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna

CECHY

• Panele wykonane ze stali nierdzewnej SS304
• Materiały mające kontakt z próbką wykonane ze stali nierdzewnej SS316
• Modele niskociśnieniowe (SL100L; SL200L) przeznaczone są do pobierania próbek o parametrach 34 barg przy 2320C
• Modele wysokociśnieniowe (SL100H; SL200H) dostosowane są do przygotowania próbek o parametrach 209 barg przy 5380C
• Cały system przygotowania próbek i ich opomiarowania dostarczany jest z dokumentacją techniczno-ruchową, elektryczną, mechaniczną
• Na specjalne zamówienie dostępne są panele przeznaczone na wyższe parametry próbki (345barg lub 6210C)
• Przygotowanie próbki do pomiarów poprzez redukcję ciśnienia i temperatury

ZASTOSOWANIE

• Przemysł energetyczny
• Elektrociepłownie
• Ciepłownie
• Turbiny parowe i gazowe
• Przemysł browarniczy
• Przemysł cukrowniczy
• Przemysł spirytusowy
• Przemysł rafineryjny
• Przemysł papierniczy
• Przemysł chemiczny
• Przemysł metalurgiczny
• Przemysł farmaceutyczny
• Przemysł kosmetyczny

ZALETY

Zapewnienie możliwości bezpiecznego ręcznego poboru reprezentatywnej próbki
• Panele mogą być montowane na stojakach, w kontenerach, na ścianach w pomieszczeniach.
Cały układ przygotowania próbek może być dostosowany do indywidualnych wymogów oraz potrzeb konkretnej aplikacji
• Prosty montaż znacząco redukuje czas i koszt instalacji układu
• Możliwość wyprodukowania dwustronnego stojaka do zabudowania paneli przygotowania próbki na jednej stronie, a urządzeń pomiarowych na drugiej stronie
• Bardzo duża sprawność chłodnic gwarantująca niskie zużycie wody chłodzącej.

Informacje dodatkowe

Producent

Sentry Equipment

Branża

Cukrownie, Energetyka i Ciepłownictwo, Koksownie i Huty, Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Rodzaj pomiaru

Ciecze, Para

Pliki do pobrania