Usługi serwisowe

Obsługa serwisowa na obiektach

Wychodząc na wprost potrzebom rynku, wynikającym z bieżących norm dotyczących sprawności urządzeń, wymagających bezawaryjnej pracy na poziomie przekraczającym 95%, proponujemy dedykowane usługi serwisowe odnośnie bieżącej eksploatacji, usuwania usterek i awarii, a także okresowych przeglądów technicznych.

Świadczymy usługi w zakresie

  • Wzorcowania i kalibracji osobistych mierników gazów, stacjonarnych systemów detekcji gazów, wilgotnościomierzy, liczników cząstek stałych w powietrzu, oleju i cieczach, analizatorów cieczowych i gazowych oraz innych na zapytanie;
  • Dostaw reagentów do analizatorów on-line oraz zestawów kalibracyjnych do liczników cząstek w cieczach oraz analizatorów OWO (TOC) pozwalających na walidację procedury kalibracji z załączonym certyfikatem;
  • Przeglądów i napraw gwarancyjnych;
  • Serwisów pogwarancyjnych;
  • Umów serwisowych, które zapewniają stałość cen w okresie trwania umowy oraz gwarantowany czas reakcji;
  • Bieżącej eksploatacji pomiarów fizykochemicznych.
Szkolenia z obsługi urządzeń

Prace serwisowe, wzorcowanie
i kalibracja analizatorów

Stojak pomiarów fizykochemicznych
Kontener pomiarów fizykochemicznych O2, SiO2
panele przygotowania próbek