Do czego służą panele ESS?

Panele ESS to zestaw urządzeń niezbędnych do pobrania i przygotowania niezbędnej ilości reprezentatywnej próbki. Na płycie montażowej (o wymiarach 300 x 915mm lub 600 x 915mm) wykonanej ze stali nierdzewnej, montowane są chłodnice, bezpieczniki termiczne, rotametry oraz potrzebne zawory odcinające i trójdrogowe. Obniżenie temperatury oraz redukcja ciśnienia jest konieczna ze względu na indywidualne wymagania analizatorów lub sond pomiarowych. Produkt EasySam® składa się jeszcze z dwóch komponentów: paneli ESA oraz stojaka ESR. Więcej informacji poniżej lub w karcie katalogowej.

Panele ESS EasySam przygotowanie próbki
Panele ESS EasySam

Komponenty ESS

Na podstawie tabeli specyfikacji modułu EasySam® Sampling ESS można wybrać różne typy urządzeń w zależności od wymagań instalacji. W swojej ofercie posiadamy cztery rodzaje chłodnic: TLR-4225, TLR-42B5 (Inconel), FLR-6225, FLR-62B5 (Inconel). Oferujemy również dwa reduktory ciśnienia ( zawór H300 oraz VREL), a także bezpieczniki termiczne (HST lub TSV). Urządzenia powinny być dostosowane do parametrów i ilości próbki. Opis wybranych komponentów znajduje się poniżej.

chłodnice Sentry

Chłodnice

Chłodnice próbek wody i pary o najwyższej dostępnej na rynku wydajności. Zaprojektowane w sposób kompaktowy o bardzo niskim zużyciu wody chłodzącej. Dostępne są w różnych rozmiarach i wykonane z różnych materiałów (włącznie z Inconelem dla próbek wodnych o niskiej jakości). Chłodnice przeznaczone są dla próbek do 345 bar i 540°C (dla wody i pary o parametrach nadkrytycznych do 356 bar i 621°C dostępne na życzenie).

Termiczny zawór odcinający – TSV

Chroni personel, analizatory i elementy układu poboru próbki przed zbyt wysoką temperaturą medium. Ma zastosowanie do systemów o ciśnieniu do 303 bar. Mechaniczna budowa bezpiecznika nie wymaga zasilania elektrycznego, powietrza ani hydrauliki. Powraca do trybu pracy po wciśnięciu przycisku resetującego. Opcjonalnie, TSV może być wyposażony w styk bezpotencjałowy do zdalnego przekazywania sygnału o zadziałaniu. Standardowa temperatura zadziałania to 49°C (możliwe również inne). Wykonanie ze stali nierdzewnej 316 (EN 1.4401).

Bezpiecznik termiczny TSV Sentry
VREL Sentry

Reduktor ciśnienia – VREL®

Regulowalny reduktor ciśnienia dla próbek o ciśnieniu od 70 do 345 bar (wersja z Inconelu dostępna na zamówienie – do 538 bar). Konstrukcja typu „pręt w rurze” pozwala na precyzyjną regulację ciśnienia i przepływu bez erozji reduktora i dysocjacji jakichkolwiek składników. Wszystkie elementy spawane wykonane są ze stali nierdzewnej 316 (EN 1.4401). Czyszczenie reduktora odbywa się w miejscu instalacji, bez konieczności jego demontażu z panelu poboru próbki.

Zawór regulacyjny ciśnienia wstecznego (BPRV)

BPRV utrzymuje stałe ciśnienie i przepływ próbki do analizatorów, chroniąc je jednocześnie w sposób taki, jak czyni to zawór bezpieczeństwa.  Precyzyjna kontrola i regulacja ciśnienia zapewnione są w zestawieniu z reduktorem ciśnienia (VREL lub zawór regulujący ciśnienie).

Zawór regulacyjny ciśnienia wstecznego BPRV

Konfiguracja panelu ESS

Układ EasySam® można wyspecyfikować w kilkunastu krokach zestawionych w tabelach poniżej lub w karcie katalogowej produktu. Spisane cyfry w kolejności z każdego kroku tworzą kod zamówieniowy konkretnego panelu ESS. Ilość kodów  zamówieniowych musi równać się ilości paneli przygotowania próbek w danym systemie pomiarowym.

Konfiguracja panelu

 ESS-1: dla niskich parametrów próbki: < 70 bar / 380oC; (V5, złączki firmy Ham-Let) 1
 ESS-2: dla wysokich parametrów próbki: < 345 bar / 540oC; (VREL, złączki firmy Ham-Let ) 2
 ESS-3: dla niskich parametrów próbki: < 70 bar / 380oC; (V5, złączki firmy Swagelok) 3
 ESS-4: dla wysokich parametrów próbki < 345 bar / 540oC; (VREL, złączki firmy Swagelok) 4

Opcje zaworu płukania trasy

Brak 0
V1.2: Pojedynczy zawór odcinający płukania trasy (< 110 bar wg VGB)* 1
V1.2 + V1.3: Dwa zawory odcinające płukania trasy (> 110 bar wg VGB) 2
V6: Trójdrogowy niskociśnieniowy zawór płukania trasy (pobór próbki przy uruchomieniu)** 3
V1.2 + V6: Pojedynczy zawór odcinający płukania trasy i trójdrogowy niskociśnieniowy zawór płukania trasy*, ** 4
V1.2 + V1.3 + V6: Dwa zawory odcinające płukania trasy i trójdrogowy niskociśnieniowy zawór płukania trasy*, ** 5
* Przedmuch powinien być dostępny.
** Zalecane dla poboru próbki przy rozruchu (przy niskim ciśnieniu próbki).

Opcje chłodnicy

Brak (temperatura próbki < 45oC) 0
C1: chłodnica TLR-4225, (orurowanie ze stali nierdzewnej 316 (EN 1.4401), 345 bar przy 540oC, dla wody i pary); Wydajność: < 1,8 l/min dla wody i < 1 l/min dla pary 1
C2: chłodnica FLR-6225, zamiast TLR-4225, (orurowanie ze stali nierdzewnej 316 (EN 1.4401), 345 bar przy 540oC, dla wody i pary); Wydajność: < 3,5 l/min dla wody i < 2 l/min dla pary. Również dla pary niskociśnieniowej < 30 bar 2
C3: chłodnica TLR-42B5, zamiast TLR-4225, (orurowanie z Inconelu 625, 345 bar przy 593oC) dla niskiej jakości wody chłodzącej 3
C4: chłodnica FLR-62B3, zamiast FLR-6225, (orurowanie z Inconelu 625, 234bar przy 593oC) dla niskiej jakości wody chłodzącej 4
C1 + V4: chłodnica TLR-4225 i zawór bezpieczeństwa (10 bar) dla wody chłodzącej 5
C2 + V4: chłodnica FLR-6225 i zawór bezpieczeństwa (10 bar) dla wody chłodzącej 6
C3 + V4: chłodnica TLR-42B5 i zawór bezpieczeństwa (10 bar) dla wody chłodzącej 7
C4 + V4: chłodnica FLR-62B3 i zawór bezpieczeństwa (10 bar) dla wody chłodzącej 8
UWAGA: Należy wziąć pod uwagę wymaganą ilość próbki: 200 ml/min dla przewodności, 100 ml/min dla pH, 100 ml/min dla O2, 100 ml/min dla Na+,150 ml/min dla SiO2, 150 ml/min dla PO4 i 350 ml/min dla poboru ręcznego.UWAGA 2: W komplecie z każdą chłodnicą są zawory V2 i V3.

Zabezpieczenie termiczne

Brak 0
Brak + PI: brak termicznego zaworu odcinającego, występuje manometr 1
TPV.1: TSV Termiczny zawór odcinający (zatrzaskujący) – odcina przepływ próbki przy temperaturze powyżej 49oC. Ciśnienie do 303 bar 2
TPV.1 + PI: TSV Termiczny zawór odcinający (zatrzaskujący) – odcina przepływ próbki przy temperaturze powyżej 49oC. Ciśnienie do 303 bar. Występuje manometr 3
TPV.1A: TSV z alarmem (styk bezpotencjałowy: maks. 10 A przy 250 VAC) 4
TPV.1A + PI: TSV z alarmem (styk bezpotencjałowy: maks. 10 A przy 250 VAC). Występuje manometr 5
TPV.2: HST Samoresetujący się (po spadku temperatury) termiczny zawór odcinający zamiast TSV (wersja budżetowa).Ciśnienie do 207 bar 6
TPV.2 + PI: HST Samoresetujący się (po spadku temperatury) termiczny zawór odcinający zamiast TSV (wersja budżetowa). Ciśnienie do 207 bar. Występuje manometr 7
TPV.3: TSSV Wysokociśnieniowy zawór kulowy z silnikiem. Ciśnienie do 500 bar 8
TPV.3 + PI: TSSV Wysokociśnieniowy zawór kulowy z silnikiem. Ciśnienie do 500 bar. Występuje manometr 9

Rotametr całkowitego przepływu (bez zaworu igłowego)

Brak 0
FI.1: Rotametr całkowitego przepływu 1
FI.1A.NO: Rotametr całkowitego przepływu z alarmem niskiego przepływu (styk bezpotencjałowy NO: maks. 0,5 A, 230 VAC) 2
FI.1A.NC: Rotametr całkowitego przepływu z alarmem niskiego przepływu (styk bezpotencjałowy NC: maks. 0,5 A, 230 VAC) 3
MF + FI.1: 100 μm filtr + rotametr całkowitego przepływu 4
MF + FI.1A.NO: 100 μm filtr + rotametr całkowitego przepływu z alarmem niskiego przepływu NO 5
MF + FI.1A.NC: 100 μm filtr + rotametr całkowitego przepływu z alarmem niskiego przepływu NC 6
UWAGA: Filtry nie są zalecane, ponieważ zmieniają skład próbki – filtrują produkty korozji.

Zawór regulacyjny ciśnienia wstecznego

Brak (tylko pobór ręczny) 0
Brak + FI.3: Brak zaworu regulacyjnego ciśnienia wstecznego, występuje rotametr z zaworem regulacyjnym (tylko pobór ręczny) 1
V7.1: BPRV – zawór regulacyjny ciśnienia wstecznego – zapewnia możliwość poboru reprezentatywnej próbki (zalecane) 2
V7.2: Zawór zwrotny zamiast BPRV – wersja budżetowa, bez możliwości regulacji 3
V7.1 + FI.3: BPRV + rotametr z zaworem regulacyjnym do poboru próbki 4
V7.2 + FI.3: Zawór zwrotny + rotametr z zaworem regulacyjnym do poboru próbki 5

Analizator 1: pomiar przewodności SC, CC, lub DCC, lub pH wyliczane pHCal

Brak 0
SC: Przewodność właściwa A
CC: Przewodność kationitowa za kolumną kationitową B
DCC: Przewodność kationitowa po odgazowaniu C
SC + CC D
SC + CC + pHCal: SC + CC + pH wyliczane z przewodności (przeznaczone tylko dla wód kondycjonowanych amoniakiem) E
CC + DCC F

Analizator 2: pomiar pH

Brak 0
pH G
pHCal (przeznaczone tylko dla wód kondycjonowanych amoniakiem) H

Analizator 3: pomiar tlenu O2

Brak 0
Elektrochemiczny O2 (ogniwo Clarka) I
Luminescencyjny O2 J

Analizator 4: pomiar jonów sodu Na+

Brak 0
Na+ 1-kanałowy K
Na+ 2-kanałowy L
Na+ 3-kanałowy M
Na+ 4-kanałowy N

Analizator 5: pomiar krzemionki SiO2

Brak 0
SiO2 1-kanałowy O
SiO2 2-kanałowy P
SiO2 4-kanałowy Q
SiO2 6-kanałowy R

Analizator 6: pomiar fosforanów PO4

Brak 0
PO4 1-kanałowy S
PO2-kanałowy T
PO4-kanałowy U
PO6-kanałowy V

Panel

Materiał panelu: stal nierdzewna 304 (EN 1.4301) bez zlewu 1
Materiał panelu: stal nierdzewna 304 (EN 1.4301) ze zlewem* 2
Materiał panelu: stal nierdzewna 316 (EN 1.4401) bez zlewu 3
Materiał panelu: stal nierdzewna 316 (EN 1.4401) ze zlewem* 4
* Opcja do wyboru tylko w przypadku, gdy panel nie będzie zamontowany na stojaku ESR

Wersja językowa dokumentacji

Standardowo w języku polskim, wybierz 99; inne języki na życzenie 9

Wersja językowa dokumentacji

Standardowo w języku polskim, wybierz 99; inne języki na życzenie 9

Układ EasySam®

Panele przygotowania próbki ESS oraz panele z analizatorami pomiarowymi montowane są na stojaku ze stali nierdzewnej. Do konstrukcji przymocowane są kolektory wody chłodzącej, przedmuchu oraz rynna. Możliwe jest również wyspecyfikowanie daszku oraz oświetlenia układu.

Stojak EasySam

Przykładowy schemat P&ID

Każdy układ EasySam® można przedstawić na schemacie P&ID. Na podstawie rysunku każdy projektant, inżynier produkcji oraz serwisant wie, jak jest zbudowana instalacja pomiarowa.

Przykładowy schemat P&ID EasySam