Nowość! Katalog strefowej detekcji gazów…

  Strefowe wykrywanie gazów Tradycyjną, konwencjonalną metodą wykrywania wycieków gazu jest detekcja punktowa przy wykorzystaniu na określonym obszarze pewnej liczby czujników. Ustalenie właściwej ilości oraz lokalizacji takich czujników jest sporym…

Panel poboru próbki Sentry Equipment

Zalety paneli samplingu: Zapewnienie możliwości bezpiecznego ręcznego poboru reprezentatywnej próbki. Panele mogą być montowane na stojakach, w kontenerach, na ścianach w pomieszczeniach. Cały układ  przygotowania próbek może być dostosowany do indywidualnych…