Nowość! Katalog strefowej detekcji gazów…

 

Strefowe wykrywanie gazów

Tradycyjną, konwencjonalną metodą wykrywania wycieków gazu jest detekcja punktowa przy wykorzystaniu na określonym obszarze pewnej liczby czujników. Ustalenie właściwej ilości oraz lokalizacji takich czujników jest sporym wyzwaniem dla projektantów oraz technologów. Powszechnie przyjmuje się różne uproszczenia i założenia, aby zredukować wielkość i koszt systemów wykrywania gazów. Rzadko się zdarza, aby przy jednym potencjalnym źródle rozszczelnienia w procesie, np. przy zaworze gazu który jest umieszczony na instalacji otwartej, użytkownik wymagał zastosowania 3 lub więcej detektorów punktowych, aby zabezpieczyć się na wypadek podmuchu wiatru z każdej strony świata.

Akustyczne i optyczne detektory gazów
Detekcja gazów palnych i toksycznych z wykorzystaniem ultradźwięków i podczerwieni.

Searchline Excel

Nadajnik Searchline Excel generuje intensywną, skolimowaną wiązkę promieniowania IR, wytworzoną przez ksenonową łukową lampę błyskową. Po wyjściu z lampy błyskowej wiązka IR jest skolimowana przy pomocy zwierciadeł.

Dowiedz się więcej…

LaserGas OpenPath

Nadajnik zawiera moduł lasera diodowego o stabilizowanej temperaturze, optykę kolimacyjną i elektronikę, które są rozmieszczone w obudowie przeciwwybuchowej wykonanej ze stali nierdzewnej. Laser działa w obszarze fal bliskiej podczerwieni.

Dowiedz się więcej…

Katalog Detekcji

W naszej ofercie znajdują się detektory strefowe umożliwiające wykrywanie wielu rodzajów gazów. Na stronie 10 znajduje się tabela pokazująca możliwości detektorów produkowanych przez reprezentowanych przez nas producentów firmy Honeywell Analytics i Neo Monitors. Tabela obejmuje tylko najbardziej popularne związki – możliwość wykrywania innych gazów może zostać potwierdzona na życzenie.

Pobierz teraz