Ruszyły zapisy na tegoroczne seminarium szkoleniowe!


Mamy przyjemność zaprosić na organizowane przez naszą firmę seminarium szkoleniowe pod tytułem:

Kontrola i optymalizacja pracy obiegów technologicznych stacji uzdatniania wody, obiegów wodno-parowych oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń wodnych i gazowych w kontekście konkluzji BAT, pod kątem parametrów fizyko-chemicznych. W tym roku odbędzie się ono w dniach 28-30.09.2022 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w tym wydarzeniu prosimy o uzupełnienie karty zgłoszenia oraz o zapoznanie się z agendą.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w tegorocznym seminarium szkoleniowym należy pobrać i uzupełnić kartę uczestnictwa (poniżej). Po wprowadzeniu danych prosimy o wysłanie pliku na adres mailowy marketing@technopomiar.pl. Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do dnia 31.08.2022 r. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Pobierz kartę zgłoszenia: tutaj

Udział w tym seminarium będzie okazją do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi obecnie w kontroli parametrów fizykochemicznych cieczy i gazów jak również z aktualnymi normami, wytycznymi i konkluzjami w zakresie kontroli procesów technologicznych oraz emisji zanieczyszczeń wodnych i gazowych. Aby zapoznać się z agendą szkolenia zalecamy pobranie załączonego programu.

Pobierz program seminarium: tutaj