Panel poboru próbki Sentry Equipment

Panel poboru próbki

Zalety paneli samplingu:
Zapewnienie możliwości bezpiecznego ręcznego poboru reprezentatywnej próbki. Panele mogą być montowane na stojakach, w kontenerach, na ścianach w pomieszczeniach. Cały układ  przygotowania próbek może być dostosowany do indywidualnych wymogów oraz potrzeb konkretnej aplikacji. Prosty montaż znacząco redukuje czas i koszt instalacji układu. Możliwość wyprodukowania dwustronnego stojaka do zabudowania paneli przygotowania próbki na jednej stronie, a urządzeń pomiarowych na drugiej stronie. Bardzo duża sprawność chłodnic gwarantująca niskie zużycie wody chłodzącej.

Cechy paneli samplingu:
Panele wykonywane są ze stali nierdzewnej SS304, a materiały mające kontakt z próbką wykonane ze stali nierdzewnej SS316. Panele odpowiadają za przygotowanie próbki do pomiarów poprzez redukcję jej ciśnienia i temperatury. Modele paneli niskociśnieniowe (SL100L; SL200L) przeznaczone są do pobierania próbek o parametrach 34 barg przy 2320C. Modele wysokociśnieniowe (SL100H; SL200H) dostosowane są do przygotowania próbek o parametrach 209 barg przy 5380C. Cały system przygotowania próbek i ich opomiarowania dostarczany jest z dokumentacją techniczno-ruchową, elektryczną, mechaniczną. Na specjalne zamówienie dostępne są panele przeznaczone na wyższe parametry próbki (345barg lub 6210C). 

Zastosowanie paneli samplingu:
• Przemysł energetyczny • Elektrociepłownie • Ciepłownie • Turbiny parowe i gazowe • Przemysł browarniczy • Przemysł cukrowniczy • Przemysł spirytusowy • Przemysł rafineryjny • Przemysł papierniczy • Przemysł chemiczny • Przemysł metalurgiczny • Przemysł farmaceutyczny • Przemysł kosmetyczny

Karta katalogowa urządzenia: zobacz
Podstrona produktu: zobacz