Laserowe analizatory gazu LaserGas firmy NeoMonitors

Kontrola procesowa (O2, CO, NH3, HCl, HF)
Monitoring emisji (O2, NH3, HCl, HF)
Optymalizacja procesu spalania (O2 CO+CO2)

Typowe aplikacje:


Monitoring emisji
O2

– Pomiary referencyjne w spalinach
NH3

– Monitoring emisji z instalacji deNOx
HCl

– Monitoring emisji z spalarni odpadów
HF

– Monitoring emisji z pieców do wytopu aluminium, spalarni odpadów i pieców do wyrobu ceramiki budowlanej


Kontrola procesowa
O2
– Zapobieganie eksplozji gazów w pochodni
– Zapobieganie eksplozji / pomiar śladowych ilości tlenu w procesach petrochemicznych
CO
– Kontrola procesu spalania w piecach hutniczych
– Przebicie CO w piecach do wypalania klinkieru
NH3
– Kontrola prześlizgu gazów w instalacjach SCR/SNCR deNOx
HCl
– Kontrola sprawności systemu redukcji HCl w spalarniach odpadów
HF
– Kontrola sprawności systemu redukcji HF w piecach do wytopu aluminium


Optymalizacja procesu spalania
Pomiar O2 i/lub CO (CO2) celem optymalizacji procesów spalania
– Kotły opalane węglem
– Odzyska żelaza ze złomu (piece RSF lub URTF)
– Piece grzewcze
– Zasadowe konwertery tlenowe (BOF)
– Piece łukowe w hutnictwie
– Piece w hutach szkła (wysokie temperatury)