Zaproszenie na wiosenne szkolenia ASPRO 2020

Szkolenie ASPROSerdecznie zapraszamy na szkolenia ASPRO 2020. Jak zwykle Prezes Technopomiar mgr inż. Grzegorz Smakosz poprowadzi wykład dotyczący obsługi i serwisowania analizatorów do pomiarów fizykochemicznych w cieczach i gazach. Lista dostępnych szkoleń ASPRO poniżej.

1. Chemia energetyczna oraz pomiary fizykochemiczne dla ekologii i ekonomicznej pracy bloków
2. Produkcja energii elektrycznej w kogeneracji. Aktualny stan prawny
3. Oleje i smary w energetyce. Wymagania i wytyczne ich stosowania
4. Doskonalenie zarządzania laboratorium chemicznym realizującym badania dla ochrony środowiska w energetyce
5. Nowoczesne systemy kontroli chemicznej obiegów technologicznych oraz emisji zanieczyszczeń urządzeń wytwórczych w energetyce
6. Efektywne utrzymanie ruchu w przemyśle
7. Prawo budowlane po kolejnych nowelizacjach. Inspektor nadzoru w procesie inwestycyjno-remontowym
8. Produkcja energii odnawialnej z biomasy, energia z odpadów komunalnych, system handlu uprawnianiami do emisji CO2, kontrola jakości paliw – wymogi prawne i funkcjonowanie
9. Warunki pracy metali i procesy korozyjne w urządzeniach energetycznych

Opis wybranych szkoleń z branży pomiarowej: zobacz PDF
Szczegóły dotyczące wszystkich szkoleń, nazwisk prowadzących, terminów oraz karty uczestników do pobrania na stronie: przejdź do strony ASPRO