Analizator śladowych ilości tlenu InstaTrans

Opis

Analizator śladowych ilości tlenu InstaTrans Teledyne

Dwuprzewodowy, zasilany pętlą prądową przetwornik – wersja do pomiaru śladowych koncentracji tlenu w gazach, oparty na czujniku Micro-Fuel.

  • Zakresy pomiarowe

Śladowe ilości; 0-10 do 0-1000 ppm O2;

Koncentracje procentowe 0-1; 0-10;0-25%;

  • Możliwość kalibracji powietrzem atmosferycznym;
  • Atrakcyjny cenowo, wiarygodny, prosty w obsłudze;
  • Certyfi kowany ATEX do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna analizatora śladowych ilości tlenu InstaTrans Teledyne

Zakresy pomiarowe:
Śladowe ilości— 0-10, 0-100, 0-1000 ppm
Koncentracje procentowe— 0-1, 0-10, 0-25%
Wyjścia: % zakresu; 4-20 mA DC, nie izolowane (pętla prądowa)
Materiały mające kontakt z próbką: stal nierdzewna 316, Viton (o-ringi), nylon powlekany złotem
Dokładność: ±2% zakresu dla wszystkich zakresów pomiarowych w stałej temperaturze;
±5% przy zmianach temperatury w zakresie 0 – 50°C
Obudowa: NEMA 4 (IP56), stal nierdzewna i aluminium
Temperatura pracy: 0 – 50°C
Przyłącza próbki gazowej: rurka ze stali nierdzewnej 1/8″
Czas odpowiedzi: (10 – 90% @ 1.8 l/min @ 24°C dla czujnika B2C)
< 40 s dla zakresu 0-10 ppm
< 15 s dla zakresu 0-100 ppm
Typ czujnika: B2C, B1, A2C, L2C, i nowy czujnik Insta Trace
Napięcie zasilania: 9.3 – 30 V DC
Masa: 3.2 Kg
Wymiary: 228.6 mm (h) x 109.4 mm (w) (bez złączki) lub x 147 mm (w) ze złączką
Wyświetlacz LCD: 3.5-cyfrowy
Wskaźniki na panelu: PPM, %, RUN, FIN, i COR; zakres pomiarowy ppm lub % kalibracja zakresu zgrubna lub dokładna
Interfejs komunikacji z użytkownikiem: 6 klawiszy membranowych — Run (pomiar), Range (zakres), Coarse (kalibracja zgrubna), Fine (kalibracja dokładna), strzałki w górę i w dół
Certyfikacja: BASEEFA EExiaIICT4

Informacje dodatkowe

Producent

Teledyne

Branża

Cementownie, Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł półprzewodnikowy, Przemysł spożywczy, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady celulozowo-papiernicze

Mierzone parametry

Tlen (O2)

Rodzaj pomiaru

Gazy

Pliki do pobrania