Analizator LaserGas™ II Single Path H2

Opis

Analizator LaserGasTM II SinglePath H2 firmy Neo Monitors to pierwszy na świecie analizator laserowy wodoru bazujący, na technice spektroskopii absorpcji pojedynczej linii światła podczerwonego z wykorzystaniem przestrajalnego lasera diodowego (TDLAS), pracujący bezpośrednio w procesie (in- situ), nie mający bezpośredniego kontaktu z mierzonym gazem dzięki zastosowaniu odpowiedniego przedmuchu.

Elementy pomiarowe są zabezpieczone przed zabrudzeniem i korozją, więc nie wymagają okresowych prac serwisowych. Brak konieczności stosowania ekstrakcyjnego systemu poboru i przygotowania próbki zwiększa możliwości wykorzystania analizatora oraz poprawia jakość wykonywanych pomiarów, jednocześnie skracając czas odpowiedzi do 2 sekund i eliminując zakłócenia oraz opóźnienia występujące w układzie transportu i kondycjonowania próbki. Analizator montowany jest bezpośrednio do kołnierzy zawierających porty przedmuchu optyki oraz mechanizm justowania. Ciągły przedmuch powietrzem lub azotem chroni przed osadzaniem się pyłu i innych zabrudzeń na okienkach optyki. Od chwili podłączenia zasilania analizatora pomiary wykonywane są w czasie rzeczywistym.

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna

Parametry pracy
Długość drogi optycznej: typowo 0,7 – 5 m
Czas odpowiedzi T90: do 2 sekund
Dokładność: zależna od aplikacji
Powtarzalność: 2% zakresu (zależna od aplikacji)

Warunki otoczenia
Temperatura pracy: -20OC do +55OC (wersja do +65OC na życzenie)
Obudowa: IP 66

Wejścia / Wyjścia
Wyjścia analogowe (3): pętla prądowa 4-20 mA (koncentracja, transmisja)
Wyjście cyfrowe: TCP/IP, MODBUS, opcjonalnie światłowód
Wyjścia przekaźnikowe (3): alarm koncentracji, ostrzeżenie, błąd pracy
Wejścia analogowe (2): 4 – 20 mA: temperatura i ciśnienie w procesie

Zasilanie
Zasilanie analizatora: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 0,36 – 0,26 A
Zasilanie z analizatora: 24 V DC, 900 – 1000 mA
Zasilanie nadajnika: 18 – 36 V DC, maks. 20 W
Obciążalność wyjść 4-20 mA: maks. 500 Ohm, izolowane
Obciążalność wyjść przekaźnikowych: 1 A dla 30 V DC/AC

Montaż i obsługa
Typ kołnierza: DN50/PN10 lub inne
Tolerancja liniowości: równoległe króćce ±1,5O
Przedmuch optyki: suche i odolejone powietrze AKPiA, dmuchawa lub azot
Przepływ gazu przedmuchu: 10 – 50 l/min
Sprawdzenie kontrolne: zalecane co 6-12 miesięcy
Kalibracja: zalecana co 12 miesięcy
Kontrola kalibracji: opcjonalnie wbudowana celka referencyjna

Bezpieczeństwo
Klasa lasera: kl.1 zgodnie z IEC 60825-1
CE: certyfikowany
EMC: zgodny z dyrektywą 2004/108/EC

Wersja ATEX/CSA (opcja)
ATEX Strefa 2: w trakcie certyfikacji
ATEX Strefa 1: w trakcie certyfikacji
ATEX Strefa 0: w trakcie certyfikacji
CSA: w trakcie certyfikacji

Wymiary / waga
Nadajnik: 405 (+ 65 kołnierz) x 270 x 170 mm / 6,2 kg
Nadajnik w wykonaniu Ex: 405 (+ 65 kołnierz) x 270 x 310 mm / 7,9 kg
Odbiornik: 355 (+ 65 kołnierz) x 125 x 125 mm /3,9 kg
Zasilacz: 180 x 85 x 70 mm / 1,6 kg

Informacje dodatkowe

Producent

NEO Monitors

Branża

Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Przemysł półprzewodnikowy, Przemysł zbrojeniowy, Wodociągi i kanalizacja

Mierzone parametry

Wodór (H2)

Rodzaj pomiaru

Gazy

Pliki do pobrania