# Analizator TOC (OWO) Ogólnego Węgla Organicznego HT-110 HORIBA

Opis

HT – 110 to analizator on-line Ogólnego Węgla Organicznego (TOC)  do użytku w produkcji wody dla przemysłu.

Zasada pomiarowa wykorzystuje oksydację UV oraz pomiar różnicy przewodności.

Zastosowanie:

  • Dla wody ultra-czystej w przemyśle energetycznym.
  • Kontrola jakości wody po RO, wymiennikach A-K, po jednostkach EDI, na wyjściu ze stacji demineralizacji.
  • W przemyśle farmaceutycznym
  • W przemyśle półprzewodnikowym

Zgodność z:
Farmakopea EU i USA: USP <643> – Pomiary TOC, Roztwory referencyjne dla SST: 1,4 benzochinon oraz sacharoza.
Normy europejskie: EP 2.2.44.
Normy japońskie: JP16

 

Dane techniczne

Metoda pomiarowa :
Ciągłą oksydacja UV oraz pomiar różnicy przewodności, zgodnie z USP 643, EP 2.2.44, JP16
Zakres pomiarowy:
0 do 1000 ppbC
(Zakres pomiarowy: 0 do 100/500/1000 ppbC)
Wyświetlanie:
0 do 100 ppbC- 0,1 ppbC
0 do 500 ppbC  -0.1 ppbC
0 do 1000 ppbC-  1 ppbC
Powtarzalność:
W zakresie ±2% całej skali
Wyjście analogowe:
Liczba wyjść:1
4 do 20mA DC / 0 do 1V DC (opcja) : Wejście/Wyjście typu izolowanego
Maks. odporn. na obciążenie:(4 do 20mA DC) 600Ω. Min. odporn. na obciążenie (0 do 1V DC):100kΩ [przy wyborze opcji]
Zakres wyjść analogowych: Wybierany dowolnie w ramach zakresu pomiarowego.
Zawartość wyjść: Koncentracja TOC
Wyjście przekaźnikowe:
Liczba wyjść: 2
Wyjście przekaźnikowe dla alarmu (RLY1)
Typ styku: Przekaźnikowy, SPOT
Dane znamionowe styku :125V AC 3A, 24V DC 3A (obciążenie rezystancyjne)
Funkcje styku : Zadziałanie dla granicy dolnej/górnej (kontrola włączenia i wyłączenia)
Zawartość wyjścia: Wybieralne spomiędzy: koncentracja TOC, Temperatura, Przewodność, Wstrzymanie oraz Błąd
(Operacja jest odwracana, gdy aktywna jest opcja Wstrzymania lub Błąd)
Wyjście przekaźnikowe dla alarmu (RLY2)
Typ styku: Przekaźnikowy, SPST
Dane znamionowe styku:125V AC 3A , 24V DC 3A (obciążenie rezystancyjne)
Funkcje styku: Zadziałanie dla granicy dolnej/górnej (kontrola włączenia i wyłączenia)
Zawartość wyjścia: Koncentracja TOC
Wejście przekaźnikowe:
Ilość punktów wejściowych :1
Parametry próbki:
Przewodność :< 10 μS/cm lub niższa (0 do 100 ppb:< 2 μS/cm lub niższa)
Temperatura: 5 do 99  oC
Ciśnienie :0.03 MPa do 0.50 MPa
Prędkość przepływu próbki: regulowana 10 do 30mL/min (Zalecana 15mL/min do pomiaru)
Warunki otoczenia:
Temperatura 5 do 40oC Wilgotność: 85% lub niższa
Funkcje wyświetlacza:
LC z podświetleniem. Zawartość wyświetlania (koncentracja TOC, przewodność, temperatura, alarm)

 

Informacje dodatkowe

Producent

Horriba

Branża

Energetyka i Ciepłownictwo, Laboratoria i instytuty badawcze, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Przemysł półprzewodnikowy

Mierzone parametry

Ogólny węgiel organiczny OWO/TOC

Rodzaj pomiaru

Ciecze

Pliki do pobrania