GasAlertMax XT II BW Osobisty detektor

Opis

Trwały detektor ochrony osobistej GasAlertMax XT II umożliwia wykrywanie nawet do 4 gazów palnych i toksycznych oraz obsługę za pomocą jednego przycisku. Detektor posiada zintegrowaną pompę do poboru próbek. Odporność mechaniczna oraz możliwość konfiguracji opcji menu przyjazne dla użytkownika pozwalają na dostosowanie urządzenia do  potrzeb użytkownika. W pełni kompatybilny ze stacją kalibrującą MicroDock II.

Cechy GasAlertMax XT:

 • Zintegrowana pompa z dokładną membraną;
 • Najlepszy w swojej klasie czujnik blokady z półprzewodnikowym przewodem ciśnieniowym;
 • Obsługa w języku Angielskim, Francuskim, Niemieckim, Hiszpańskim oraz Portugalskim;
 • Zarządzanie za pomocą programu Fleet Manager II
 • Standardowa funkcja zapisu danych

Specyfikacja GasAlertMaxXT

  • Wymiary: 5.1 x 2.8 x 2.0 in. / 13.1 x 7.0 x 5.2 cm
  • Waga: 11.1 oz. / 316 g
  • Temperatura pracy: -4 to 122şF / -20 to 50 st.C
  • Wilgotność: 10 – 100% RH (brak kondensacji)
  • Alarmy: – optyczny, wibracyjny, akustyczny (95dB) – Niski(A1), wysoki(A2), STEL, TWA, Przekroczenie progu alarmowego, niski poziom baterii, awaria pompy
  • Testy: optyczne/akustyczne alarmy przy włączeniu, czujników, baterii, pompy oraz szczelności obwodu (ciągły)
  • Wytrzymałość baterii: – 13 godzin @ 32F / 0C; – 10 godzin @ -4F / -20C; – Ładowanie w 6 h
  • Wydajność pompy: próbki maks z 66 ft. / 23 m
  • Opcje dostępne dla użytkownika

–        Dźwięk gotowości do pracy
–        Zabezpieczenie czujnika
–        Alarm blokady
–        Bezpieczny tryb wyświetlacza
–        Blokada kalibracji IR
–        Wybór lokalizacji
–        Wymuszony test blokady
–        Wymuszony test uderzeniowy „bump test” po upływie ważności
–        Wymuszony test kalibracji po upływie ważności
–        Konfiguracja czujnika
–        Identyfikacja miernika
–        Powiadomienie o alarmie A1
–        Wybór z 5 języków
–        Ustawienie wiadomości startowej
–        Przedziały ufności
–        Dziennik danych
System ochrony
–        EMI/RFI: Zgodny z EMC Directive 89/336/EEC
–        IP66/67
Certyfikaty: ATEX: CE EX II 2G Ex ia d IIC T4

Dane techniczne

Wymiary: 5.1 x 2.8 x 2.0 in. / 13.1 x 7.0 x 5.2 cm
• Waga: 11.5 oz. / 328 g
• Temperatura pracy: -4 to 122ºF / -20 to 50ºC
• Wilgotność: 10 – 100% RH (brak kondensacji)
• Alarmy: – optyczny, wibracyjny, akustyczny (95dB) – Niski(A1), wysoki(A2), STEL, TWA,
Przekroczenie progu alarmowego: niski poziom baterii, awaria pompy
• Testy: optyczne/akustyczne alarmy przy włączeniu, czujników, baterii, pompy oraz szczelności
obwodu (ciągły)
• Wytrzymałość baterii: – 13 godzin @ 32F / 0C; – 8 godzin @ -4F / -20C; – Ładowanie w 6 h
• Wydajność pompy: próbki maks z 75 ft. / 23 m
• Opcje dostępne dla użytkownika
Dźwięk gotowości do pracy
Zabezpieczenie czujnika
Alarm podtrzymany
Bezpieczny tryb wyświetlacza
Blokada kalibracji IR
Wybór lokalizacji
Wymuszony test blokady
Wymuszony test uderzeniowy „bump test” po upływie ważności
Wymuszony test kalibracji po upływie ważności
Konfiguracja czujnika
Identyfikacja miernika
Powiadomienie o alarmie A1
Wybór z 5 języków
Ustawienie wiadomości startowej
Przedziały ufności
Dziennik danych
System ochrony
EMI/RFI: Zgodny z EMC Directive 89/336/EEC
IP66/67
Certyfikaty: ATEX: CE EX II 1G Ex ia d IIC T4

Informacje dodatkowe

Producent

BW Technologies

Branża

Cementownie, Cukrownie, Drukarnie, Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Przemysł półprzewodnikowy, Przemysł spożywczy, Przemysł zbrojeniowy, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady celulozowo-papiernicze

Mierzone parametry

Aceton (C3H6O), Acetylen (C2H2), Butadien (C4H6), Cykloheksan (C6H12), Etan (C2H6), Etanol (C2H6O), Etylen (C2H4), Heptan (C7H16), Izopropanol (C3H8O), Metan (CH4), Metan (CH4) (0-100% DGW), Metanol (CH3OH), Nonan (C9H20), Octan etylu (C4H8O2), Pentan (C5H12), Propan (C3H8), Propanol (C3H8O), Propen (C3H6), Siarkowodór (H2S), Tlen (O2), Tlenek węgla (CO), Toluen (C7H8), Węglowodory (HC), Wodór (H2), Związki palne

Rodzaj pomiaru

Detekcja gazów

Pliki do pobrania