Monitoring gazów toksycznych z wykorzystaniem technologii fotojonizacyjnej PID

Technologia fotojonizacyjna PID Honeywell RAE Technopomiar

Detektory RAE mogą też mierzyć wybrane związki nieorganiczne: np. amoniak, fosforowodór, siarkowodór, tlenek azotu, brom, jod.

Detektory RAE Systems by Honeywell posiadają szereg opatentowanych rozwiązań dotyczących technologii PID, takich jak elektroniczne auto-zerowanie zastosowane w stacjonarnym detektorze RAEGuard 2 PID, zapewniające wyjątkową stabilność linii bazowej czyniąc go najlepszym urządzeniem w swojej klasie. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu współczynników korekcji możliwe jest ilościowe określenie dużej liczby związków przy wykorzystaniu tylko jednego referencyjnego gazu kalibracyjnego (izobutylen). W ofercie posiadamy stacjonarne oraz przenośne detektory PID: wpisać stacjonarny, MultiRAE Lite, ToxiRAE Pro PID oraz inne.

Listę wykrywanych związków wraz z potencjałem jonizacji można znaleźć w TABELI WYKRYWANYCH ZWIĄZKÓW

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami technicznymi innych związków chemicznych skontaktuj się z nami: sales@technopomiar.pl