Kompaktowy wilgotnościomierz XPDM Cosa Xentaur

Xentaur wilgotnościomierze

Wilgotnościomierze XPDM, LPDT, HDT, XDT firmy Cosa Xentaur

Wilgotnościomierz XPDM stosowany jest do pomiarów w przemyśle petrochemicznym, w gazach procesowych, powietrzu instrumentalnym, gazach osłonowych transformatorów i aparatury rozdzielczej, gazach w butlach i przy wytwarzaniu gazów, gazach spawalniczych oraz w przemyśle morskim.
Czujnik wykorzystujący tlenek glinu adsorbuje cząsteczki wody znacznie szybciej, niż je desorbuje. Czujnik musi być więc na początku pomiaru bardziej suchy, niż mierzona próbka. W mierniku XPDM czujnik do momentu rozpoczęcia pomiaru znajduje się w suchej komorze. Następnie wysuwa się z komory do kuwety pomiarowej bez kontaktu z powietrzem atmosferycznym. Po zakończeniu pomiaru czujnik wsuwa się ponownie do suchej komory, gdzie jest suszony przed następnym pomiarem. Urządzenia firmy Xentaur mogą być kalibrowane na obiekcie, w dowolnym czasie, bez konieczności stosowania kłopotliwych lub drogich wzorców. Czujniki nasycają się do zaprogramowanej wilgotności powyżej 20°C i mają bardzo niską pojemność szczątkową w stanie suchym. Dlatego mikroprocesor kalibruje czujnik poprzez ustawianie maksymalnego odczytu, gdy czujnik eksponowany jest na warunki z punktem rosy powyżej +20°C.

Karta katalogowa wilgotnościomierz XPDM do pobrania:  Tutaj