Seminarium szkoleniowe TPM 2023

[featured_image]
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Pobranie 10
  • Rozmiar pliku 33 MB
  • Ilość plików 1
  • Data utworzenia 8 października 2023
  • Data aktualizacji 14 października 2023

Seminarium szkoleniowe TPM 2023

Materiały szkoleniowe z Seminarium 2023 

Prowadzący: Leszek Kowal
Sposoby magazynowania energii z OZE: Wodór – normy i wymagania dla poboru próbki i analizy jakości

Prowadzący: Kamil Kański
Diagnostyka, wzorcowanie i żywotność kontaktowych czujników temperatury wobec dyfuzji termicznej w instalacjach przemysłowych

Prowadzący: Michał Jabłoński
Zmiany regulacyjne w zakresie wymagań środowiskowych w kontekście rewizji Dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED)

Prowadzący: Paweł Dąbrowski
Zarządzanie projektami w realizacji systemów analitycznych „pod klucz”

Prowadzący: Eugeniusz Głowacki
Rewizja dyrektywy IED w kontekście pozwoleń zintegrowanych oraz aspektów emisyjnych – wpływ na dalsze funkcjonowanie energetyki. Projekt rozporządzenia MKiŚ dot. niepewności pomiarowych

Prowadzący: Eugeniusz Głowacki
Paliwa przyszłości – wodór, biogaz, bio-metan w aspekcie emisyjnym i wymagań taksonomii UE

Prowadzący: Tomasz Kolago
Zabudowa i eksploatacja laserowych analizatorów in-situ jako alternatywy dla systemów ekstrakcyjnych

Prowadzący: Beata Pestka-Pędziwiatr
Unijne rozporządzenie dotyczące emisji metanu – czy techniki monitorowania mogą przyczynić się do złagodzenia skutków tych regulacji

Prowadzący: Adam Kozera
Parametry paliwa wpływające na przebieg procesów towarzyszących wytwarzaniu energii

Prowadzący: Jacek Grygierczyk
Budowa lub modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – kierunki i rekomendacje

Prowadzący: Jacek Grygierczyk
Oczyszczanie ścieków przemysłowych - nowe kierunki i perspektywy

Prowadzący: Grzegorz Smakosz
Pomiary Ogólnego Węgla Organicznego – metody pomiarowe w procesach przygotowania wody i oczyszczania ścieków

Prowadzący: Sebastian Hankiewicz
Zintegrowany system kontroli jakości wody ultraczystej i pary – EASYSAM

Prowadzący: Paweł Gawron
Rozwiązania dla systemów dozowania koregentów do obiegów wodno–parowych, obiegów ciepłowniczych i chłodzących

Prowadzący: Paweł Gawron
Wykorzystanie danych z kontroli fizyko–chemicznej obiegów wodno- parowych w diagnostyce urządzeń realizowanej w trybie zdalnym

Prowadzący: Patryk Ciunajtis
Ciągła kontrola parametrów fizyko-chemicznych jako narzędzie do optymalizacji procesów oczyszczania ścieków przemysłowych

Prowadzący: Tomasz Zywer
Eksploatacja i serwisowanie układów poboru i przygotowania próbek kluczem do niezawodnej pracy pomiarów fizykochemicznych

Prowadzący: Tomasz Kolago
Nowoczesne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa – monitoring niskich stężeń gazów toksycznych i gazów palnych w powietrzu