Seminarium szkoleniowe TPM 2022

[featured_image]
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Pobranie 34
  • Rozmiar pliku 33 MB
  • Ilość plików 1
  • Data utworzenia 14 października 2022
  • Data aktualizacji 14 października 2022

Seminarium szkoleniowe TPM 2022

Materiały szkoleniowe z Seminarium 2022 

Temat seminarium:
Kontrola i optymalizacja pracy obiegów technologicznych stacji uzdatniania wody, obiegów wodno-parowych oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń wodnych i gazowych w kontekście konkluzji BAT, pod kątem parametrów fizyko-chemicznych.

Tytuły wystąpień:

Wodór – paliwo przyszłości
Prowadzący: Leszek Kowal

Eksploatacja pomiarów fizykochemicznych pod kątem częstych rozruchów i odstawień kotłów
Prowadzący: Tomasz Zywer

Reprezentatywny pobór próbek cieczy, gazów oraz materiałów sypkich we wszystkich gałęziach przemysłu
Prowadzący: Paweł Dąbrowski

Konkluzje BAT - Zagadnienia związane z emisją spalin dla kotłów opalanych gazem, olejem opałowym i biomasą oraz dla spalarni odpadów
Prowadzący: Eugeniusz Głowacki

Analiza stanu normalizacji dotyczącej pomiarów ciągłych. Zapewnienie jakości pomiarów i kontrola metrologiczna wg PN-EN 14181
Prowadzący: Eugeniusz Głowacki

Pomiary fizykochemiczne w gazach występujących w energetyce
Prowadzący: Leszek Kowal

Reżimy korekty chemicznej układów para/woda elektrowni
Prowadzący: Mariusz Gałkowski

Wytyczne stosowania substancji błonotwórczych (FFS) w układach wodno-parowych z kotłami konwencjonalnymi, odzysknicowymi (HRSG) i kotłami na biomasę
Prowadzący: Paweł Gawron

Fizyko-chemiczne warunki pracy układów chłodzenia generatorów. Wytyczne jakości wody chłodzącej w układach chłodzenia generatorów podczas pracy i postoju
Prowadzący: Paweł Gawron

Reprezentatywny pobór próbek wody ultraczystej i pary – normy i wytyczne
Prowadzący: Grzegorz Smakosz

Laserowe analizatory gazów – nowa era w kontroli procesów technologicznych
Prowadzący: Andreas Fossnær Wold, Ole Martin Sivertsen

Optymalne wykorzystanie technik membranowych w uzdatnianiu wody
Prowadzący: Jacek Grygierczyk

Konfiguracja Gospodarki Wodno Ściekowej jako system „Zero Emisji” (ZLD - Zero Liquid Discharge)
Prowadzący: Jacek Grygierczyk

Pomiary fizyko-chemiczne do kontroli procesów oczyszczania ścieków przemysłowych
Prowadzący: Norbert Rademacher

Nowoczesne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa – bezprzewodowe i strefowe technologie detekcji gazów palnych i toksycznych w powietrzu
Prowadzący: Tomasz Kolago