Bezinwazyjny przetwornik koncentracji PIOX S

 


Ultradźwiękowy przetwornik koncentracji PIOX S FLEXIM

Więcej informacji na temat urządzenia na podstronie produktu: czytaj więcej…
 

Zasada pomiaru różnicy czasu przejścia sygnału ultradźwiękowego

W celu pomiaru przepływu w medium, wewnątrz rurociągu mierzona jest różnica czasu przejścia sygnału ultradźwiękowego. Sygnały emitowane przez przetwornik zainstalowany po jednej stronie rurociągu, następnie odbijane są od przeciwległej strony rurociągu i odbierane przez drugi przetwornik. Sygnały przesyłane są naprzemiennie: w kierunku przepływu i przeciwnie do niego. W medium, w którym sygnał rozchodzi się płynnie, czas przejścia  sygnału ultradźwiękowego w kierunku przepływu medium jest krótszy niż czas przejścia w kierunku przeciwnym. Pomiar czasu przejścia sygnału Δt pozwala określić średnią prędkość przepływu na drodze sygnału dźwiękowego. Otrzymane wyniki pomiaru są sprawdzane pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia i odpowiednio oceniane. Pozwala to wyeliminować błędy pomiarowe i zaburzenia sygnału. Kompletny cykl pomiarowy kontrolowany jest przez zintegrowane mikroprocesory.

 

Cechy przetwornika PIOX S

 Ciągły i stabilny pomiar bez dryftu  Dokładne pomiary przy niskich i wysokich prędkościach przepływu  Brak konieczności stosowania specjalnych materiałów lub by-passu  Brak ryzyka korozji (bez kontaktu z próbką)  Brak ograniczeń dotyczących ciśnienia roboczego  Przeznaczony do trudnych warunków procesorowych

 

Zastosowanie przetwornika PIOX S

 Przemysł chemiczny i petrochemiczny: – Produkcja kwasu i sody kaustycznej; – Elektroliza alkaliczna chloru; – Produkcja nawozów roślinnych; – Pomiar koncentracji i strumienia objętościowego kwasu azotowego; – Pomiar koncentracji kwasu siarkowego;  Górnictwo i gazownictwo: – Pomiar koncentracji kwasu siarkowego w reaktorach absorpcyjnych;  Przemysł metalurgiczny: – Identyfikacja substancji żrących i kwasów; – Pomiar koncentracji kwasu azotowego i siarkowego;  Przemysł papierniczy: – Pomiar koncentracji ługu w procesie produkcji masy celulozowej; – Pomiar koncentracji wodorotlenku sodu;  Przemysł farmaceutyczny: – Pomiar koncentracji kwasu diketogulonowego i askorbinowego

 

Zalety przetwornika PIOX S

 Brak zakłóceń od cząstek stałych lub gazu w medium ciekłym;  Bez konieczności odstawienia instalacji przy montażu i uruchomienia;  Równoczesny pomiar przepływu masowego oraz koncentracji i gęstości;  Brak części ruchomych, wibracji i zmęczenia materiału;  Bezpieczny i łatwo dostępny;  Brak konieczności modyfikacji rurociągu dzięki montażowi przetworników na zewnątrz;  Bezobsługowy;  Brak ryzyka wycieku