Analizator TOC – Anatel PAT 700

Analizator wykorzystuje metodę pomiarową „Stopped-flow”, która przy użyciu światła UV zapewnia całkowite utlenianie próbki. Wykorzystywana dynamiczna detekcja punktu końcowego daje pewność, że poddana analizie próbka została w pełni utleniona, a zakończenie utleniania jestdokładnie określone od zmian przewodności.

Analizator wykorzystuje metodę pomiarową „Stopped-flow”, która przy użyciu światła UV zapewnia całkowite utlenianie próbki. Wykorzystywana dynamiczna detekcja punktu końcowego daje pewność, że poddana analizie próbka została w pełni utleniona, a zakończenie utleniania jestdokładnie określone od zmian przewodności. Urządzenie zaprojektowano tak, aby w pełni spełniało wymagania USP<643> dla TOC, USP<645> dla przewodności oraz EP 2.2.45 i JP XV <60>.


  • Wbudowany zautomatyzowany system identyfikacji roztworów (OASIS) redukuje ilość koniecznych do wykonania przez użytkownika czynności oraz minimalizuje potencjalne ryzyko pomyłki;

  •  Możliwość przeniesienia analizy z laboratorium bezpośrednio na obszar produkcyjny;

  • Wbudowany wymiennik ciepła dla gorącej próbki – eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznego wymiennika;

  •  Możliwość poboru próbki w momencie nagłego skosku stężenia TOC.