Analizator krzemionki firmy HACH model 9610sc

Krzemionka 9610sc

 

Opis analizatora krzemionki 9610sc

Analizator do ciągłego monitoringu śladowych ilości krzemionki w wodzie Polymetron 9610sc to bezkonkurencyjna wydajność i ogromne korzyści. Pomiary jednorazowe i ciągłe wykonywane za pomocą tego modelu, przekładają się na większą wydajność i oszczędność w zakładzie przemysłowym. Analizator dostępny jest w wersji 1/2/4/6 kanałowej z zestawem gotowych reagentów startowych wystarczających nawet na 90 dni pracy.

 

Zasada działania analizatora

Krzemionka obecna w próbce, w środowisku kwasowym wchodzi w reakcję z jonami molibdenianowymi tworząc kwas molibdenokrzemowy. Dodanie kwasu cytrynowego powoduje rozkład kompleksów fosforanowych. Pod wpływem dodatku aminokwasowego odczynnika zachodzi zmiana żółtego zabarwienia pochodzącego od kwasu molibdenokrzemowego na kolor niebieski. Intensywność barwy niebieskiej jest proporcjonalna do stężenia krzemionki w próbce. Pomiary wykonywane są przy długości fali 815 nm.

Analizator krzemionki 9610 sc SiO2 HACH

Szczegółowe informacje dotyczące analizatora krzemionki 9610sc znajdują się na dedykowanej podstronie: czytaj więcej…