Szkolenie: Pomiary fizykochemiczne i chemia energetyczna 5-8.III Zakopane

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w najbliższych szkoleniach, dotyczących pomiarów fizykochemicznych w cieczach i w gazach, które odbędą się w Zakopanem w dniach 5-8 marca.

Szanowni Państwo.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w najbliższych szkoleniach, dotyczących pomiarów fizykochemicznych w cieczach i w gazach, które odbędą się w Zakopanem w dniach 5-8 marca.

1. NOWOCZESNE SYSTEMY KONTROLI CHEMICZNEJ OBIEGÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ URZĄDZEŃ WYTWÓRCZYCH W ENERGETYCE.

W programie m.in.Odsiarczanie i odazotowanie spalin, pomiary „on line” wody i gazów oraz zagadnienia związane z obsługą i serwisowaniem analizatorów do pomiarów fizyko-chemicznych cieczy i gazów. Regulacje prawne dot.procedury QAL-3

Termin 05-08 marca 2013r, szkolenie nr,2/13

2. CHEMIA ENERGETYCZNA, OBIEGI WODNO PAROWE KOTŁÓW PAROWYCH I FLUIDALNYCH

W programie m.in.gospodarka wodno-ściekowa,problemy korozji układów wodno-parowych.

Termin 05-08 marca 2013r.  szkolenie nr.3/13

Szczegóły dotyczące programu, nazwiska wykładowców i karty zgłoszenia znajdą Państwo na stronie www.aspro.krakow.pl