Przenośny analizator wilgoci XPDM

Opis

Przenośny wilgotnościomierz Model XPDM

Szybki i precyzyjny pomiar wilgotności(punkt rosy: -100°C do +20°C) z technologią HTF Al2O3™ firmy Xentaur. Wilgotnościomierz model XPDM firmy Xentaur jest zasilanym bateryjnie przenośnym urządzeniem przeznaczonym do aplikacji, w których należy wykonać szybki i dokładny pomiar punkt rosy. Przy pomocy XPDM, możliwy jest szybszy i łatwiejszy niż kiedykolwiek pomiar wilgoci w powietrzu i gazach, w zakresie punktu rosy -100°C do +20°C. Istnieje również wersja do pracy w strefie zagrożonej wybuchem: EEx ia IIC T4. Aplikacje: XPDM stosowany jest do pomiarów w przemyśle petrochemicznym, w gazach procesowych, powietrzu instrumentalnym, gazach osłonowych transformatorów i aparatury rozdzielczej, gazach w butlach i przy wytwarzaniu gazów, gazach spawalniczych, przemyśle morskim.

Dane techniczne

Przenośny wilgotnościomierz model XPDM – specyfikacja techniczna

Czujnik punktu rosy:
Typ: hipercienkowarstwowy o wysokiej reaktancji pojemnościowej oparty na Al2O3
Zakres zmian punktu rosy: -100°C do +20°C
Dokładność: ± 3°C
Powtarzalność: ±0,5°C
Czas odpowiedzi *: dla skokowej zmiany z -40°C do -60°C; T63 = 90 s, T90 = 450 s

Temperatura pracy :
Czujnik: -30°C do +50°C
Elektronika: -10°C do +50°C
Temperatura przechowywania: -20°C do +60°C
Zakres przepływu próbki: próbka statyczna do 100 m/s (prędkość liniowa przy ciśnieniu 1 bar)
Metoda kalibracji: kalibracja automaty czna, czujnik nasy ca się przy punkcie rosy powyżej +20°C. Opcjonalnie dostępna jest metoda kalibracji fabrycznej zgodna z NIST.

Pomiar temperatury i ciśnienia:

Temperatura próbki mierzona jest przy pomocy precy zy jnego czujnika temperatury opartego na układzie scalonym. Opcjonalnie może być zabudowany czujnik ciśnienia.

Parametry mechaniczne:

Obudowa:  glin anodowany , Wymiary : 6,35 x 10,80 x 19 cm. Możliwość montażu regulatora i filtra
Kuweta pomiarowa: stal nierdzewna 316, polerowana elektrolitycznie
Uszczelnienie elementów ruchomych: uruchomiane sprężyną uszczelki z PTFE
Przy łącza próbki gazowej:
Przy łącza elektryczne:
Zasilanie: bateria 9V i opcjonalne zasilanie 15-25V AC lub DC

Funkcje:

Przechowywanie czujnika: pomiędzy pomiarami czujnik wsuwany jest do komory z sitem molekularnym i utrzymywany w punkcje rosy ok. -80°C. Ciśnienie próbki gazowej aktywuje tłok, który automatycznie wprowadza czujnik do kuwety pomiarowej, dzięki czemu nawet niskie punkty rosy mogą być bardzo szybko mierzone
Rozdzielczość wejściowa: punkt rosy 0,1°C
Wskaźniki: wyświetlacz LCD z podświetlaniem, 3,5-cy f rowy z opisem jednostek, try bu i automatycznego ostrzegania.
Jednostki pomiarowe: punkt rosy w °C lub °F, ppm, g H2O/m3 i lb H2O milion scf
Obsługa: 5 klawiszy , wszystkie wartości przechowywane w pamięci EEprom. Manualne wy zwalanie czujnika.
Wyjścia: opcjonalne 4/20mA lub 0/24mA oraz RS-232
Izolacja galwaniczna: czujnik i obudowa są izolowane od zasilania, wyjścia analogowego oraz RS-232.
Funkcja oszczędności baterii: automatyczne wy łączenie zasilania po upływie 6 minut
Korekcja ciśnienia: programowalna, klawisz korekcji ciśnienia.
* te czasy odpowiedzi nie są bezpośrednio porównywalne z parametrami podawanymi przez konkurencję, ze względu na różnice w metodologii pomiaru oraz prezentacji danych. Szczegółowe porównanie pomiędzy czujnikami firmy Xentaura konkurencyjnymi dostępne jest na życzenie.

Informacje dodatkowe

Producent

Cosa Xentaur

Branża

Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Mierzone parametry

Punkt rosy, Wilgotność (H2O)

Rodzaj pomiaru

Gazy

Pliki do pobrania