Analizator LaserGas™ R2P

Opis

Analizator LaserGas™ R2P firmy Neo Monitors bazujący na technice spektroskopii absorpcji pojedynczej linii światła podczerwonego z wykorzystaniem przestrajalnego lasera diodowego (TDLAS). Ciągły przedmuch elementów optycznych chroni przed zabrudzeniem i korozją kluczowych podzespołów analizatora, eliminując wszelkie prace związane z okresową obsługą urządzenia. Wiązka światła laserowego jest odbijana od lustra wewnątrz kuwety pomiarowej, aby zwiększyć długość drogi optycznej, równocześnie zwiększając dokładność pomiarową oraz obniżając próg detekcji.
Model R2P wykorzystuje specjalną kuwetę pomiarową w celu optymalnego połączenia pomiarów ekstrakcyjnych z kompaktową budową analizatora TDLAS. Dostępna jest opcja analizatora z kuwetą ogrzewaną do temperatury 180OC. W celu uniknięcia zabrudzenia kuwety pomiarowej należy zadbać o czystość dostarczanego gazu, a w niektórych aplikacjach może występować konieczność zastosowania filtrów próbki.

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna LaserGas™ R2P

Parametry pracy
Długość drogi optycznej: 0,7 m; opcjonalnie grzana kuweta pomiarowa
Czas odpowiedzi T90: 2 – 10 sekund (w zależności od przepływu gazu)
Dokładność: zależna od aplikacji
Powtarzalność: 1% zakresu (zależna od aplikacji)

Warunki otoczenia
Temperatura pracy: -20OC do +55OC
Obudowa: do montażu w stojaku typu Rack 19″

Wejścia / Wyjścia
Wyjścia analogowe (3): pętla prądowa 4 – 20 mA (koncentracja, transmisja)
Wyjście cyfrowe: TCP/IP, MODBUS, opcjonalnie światłowód
Wyjścia przekaźnikowe (3): alarm koncentracji, ostrzeżenie, błąd pracy

Zasilanie
Zasilanie analizatora: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz,
Obciążalność wyjść 4 – 20 mA: maks. 500 Ohm, izolowane
Obciążalność wyjść przekaźnikowych: 1 A dla 30 V DC/AC

Montaż i obsługa
Wlot i wylot próbki: 6 mm lub 1/4” Swagelok (inne na życzenie)
Przepływ próbki: zalecany 1-5 l/min
Ciśnienie próbki: 0,2 do 2,0 bar(a).
Temperatura próbki: maksymalnie 180OC
Przedmuch modułu lasera i lustra (opcja): suche i odolejone powietrze; w przypadku pomiarów O2 i H2S wymagany jest azot.
Przepływ przedmuchu: maksymalnie 0,5 l/min
Kalibracja: zalecana co 12 miesięcy
Kontrola kalibracji: zalecane co 6-12 miesięcy (brak części normalnie zużywających się); możliwa zdalna inspekcja przez Ethernet lub modem zewnętrzny (opcja)

Bezpieczeństwo
Klasa lasera: kl.1 zgodnie z IEC 60825-1,

Wymiary / waga
Wersja Rack 19”: 483 x 506 x 266 mm / 10-14 kg

Informacje dodatkowe

Producent

NEO Monitors

Branża

Cementownie, Drukarnie, Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Przemysł półprzewodnikowy, Przemysł spożywczy, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady celulozowo-papiernicze

Mierzone parametry

Amoniak (NH3), Chlorowodór (HCl), Dwutlenek węgla (CO2), Metan (CH4), Podtlenek azotu (N2O), Siarkowodór (H2S), Tlen (O2), Tlenek azotu (NO), Tlenek węgla (CO)

Rodzaj pomiaru

Gazy

Pliki do pobrania