Analizator LaserGas II Single Path Compact

Opis

Analizator LaserGas™ II SinglePath Compact firmy Neo Monitors, bazujący na technice spektroskopii absorpcji pojedynczej linii światła podczerwonego z wykorzystaniem przestrajalnego lasera diodowego (TDLAS), pracujący bezpośrednio w procesie (in- situ), nie mający bezpośredniego kontaktu z mierzonym gazem dzięki zastosowaniu odpowiedniego przedmuchu. Elementy pomiarowe są zabezpieczone przed zabrudzeniem i korozją, więc nie wymagają okresowych prac serwisowych. Brak konieczności stosowania ekstrakcyjnego systemu poboru i przygotowania próbki zwiększa możliwości wykorzystania analizatora oraz poprawia jakość wykonywanych pomiarów, jednocześnie skracając czas odpowiedzi do 1 – 2 sekund i eliminując zakłócenia oraz opóźnienia występujące w układzie kondycjonowania próbki. Analizator montowany jest bezpośrednio do kołnierzy zawierających porty przedmuchu optyki oraz mechanizm justowania. Ciągły przedmuch powietrzem lub azotem chroni przed osadzaniem się pyłu i innych zabrudzeń na okienkach optyki. Od chwili podłączenia zasilania analizatora pomiary wykonywane są w czasie rzeczywistym.

Dane techniczne

Parametry pracy
Długość drogi optycznej: Typowo 0,1 – 1 metra
Czas odpowiedzi T90: 1 – 2 sekundy
Dokładność: Zależna od aplikacji
Powtarzalność: 1% zakresu (zależna od aplikacji)

Warunki otoczenia
Temperatura pracy:-20oC do +55 oC
Obudowa: IP 66

Wejścia / Wyjścia
Wyjścia analogowe (3):Pętla prądowa 4-20 mA, (koncentracja, transmisja)
Wyjście cyfrowe: TCP/IP, MODBUS, opcjonalnie światłowód
Wyjścia przekaźnikowe (3): Alarm koncentracji, ostrzeżenie, błąd pracy
Wejścia analogowe (2):4-20 mA: temperatura i ciśnienie w procesie

Zasilanie
Zasilanie analizatora: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0,36-0,26 A
Zasilanie z analizatora: 24 VDC, 900-1000 mA
Zasilanie nadajnika: 18-36 VDC, maks. 20W
Obciążalność wyjść 4-20mA: Maks. 500 Ohm, izolowane
Obciążalność wyjść przekaźnikowych: 1 A dla 30 VDC/AC

Instalacja i obsługa
Typ kołnierzy: DN50/PN10 lub inne
Tolerancja liniowości: Równoległe króćce +/- 1,5o
Przedmuch optyki: Suche i odolejone powietrze AKPiA, dmuchawa lub azot
Przepływ przedmuchu: 2-4 l/min z użyciem opcjonalnych dyszy
Sprawdzenie kontrolne: Zalecane co 6-12 miesięcy
Kalibracja: Zalecana co 12 miesięcy
Kontrola kalibracji: Opcjonalnie wbudowana, celka referencyjna

Bezpieczeństwo
Klasa lasera: Kl.1 zgodnie z IEC 60825-1,
CE: Zgodny z LVD 73/23/EEC oraz 93/68/EEC.
EMC: Zgodny z dyrektywą 2004/108/EC

Wersja ATEX/CSA (opcja)
ATEX Strefa 2: II 3 G Ex nA nC op is IIC T4 Gb; II 3 D Ex tD A22T100 oC
CSA: Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D; Temp. Code T4; non-incendive

Wymiary i masa
Nadajnik: 195 (+ 65 kołnierz) x 270 x 170 mm, 4.8 kg
Nadajnik w wykonaniu Ex: 195 (+ 65 kołnierz) x 270 x 310 mm, 6.5 kg
Odbiornik: 208 (+ 65 kołnierz) x 125 x 125 mm, 2.6 kg
Zasilacz: 180 x 85 x 70 mm, 1.6 kg

Informacje dodatkowe

Producent

NEO Monitors

Branża

Cementownie, Cukrownie, Drukarnie, Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Przemysł półprzewodnikowy, Przemysł spożywczy, Przemysł zbrojeniowy, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady celulozowo-papiernicze

Rodzaj pomiaru

Gazy

Mierzone parametry

Acetylen (C2H2), Aldehyd mrówkowy, formaldehyd, (CH2O), Amoniak (NH3), Chlorowodór (HCl), Cyjanowodór (HCN), Dichloroeten (C2H2Cl2), Dwutlenek azotu (NO2), Dwutlenek węgla (CO2), Etylen (C2H4), Fluorowodór (HF), Metan (CH4), Podtlenek azotu (N2O), Propylen (C3H6), Pył, Siarkowodór (H2S), Tlen (O2), Tlenek azotu (NO), Tlenek etylenu ETO (C2H4O), Tlenek węgla (CO), Wilgotność (H2O), Woda (H2O)

Pliki do pobrania