Analizator LaserGas™ II MultiPass

Opis

Analizator LaserGas™ II MultiPass firmy Neo Monitors, bazujący na technice spektroskopii absorpcji pojedynczej linii światła podczerwonego z wykorzystaniem przestrajalnego lasera diodowego (TDLAS). Ponieważ detektor pomiarowy nie ma bezpośredniego kontaktu z próbką, nie jest on podatny na zabrudzenia i korozję oraz nie wymaga regularnego serwisowania. Wiązka światła laserowego zamknięta jest w celi Herriota, gdzie odbija się wielokrotnie pomiędzy dwoma sferycznymi lustrami, w celu zwiększenia czułości pomiaru.
Analizator MultiPass jest urządzeniem dostarczanym „pod klucz”. Wystarczy jedynie podłączyć zasilanie, doprowadzić rurkę z mierzonym gazem i przedmuchem jeśli jest on wymagany. Aby zapobiec zabrudzeniu elementów optycznych, należy zapewnić odpowiednią czystość mierzonego gazu. W niektórych aplikacjach może być wskazane zastosowanie odpowiedniego układu poboru i przygotowania próbki.

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna LaserGas™ II MultiPass

Parametry pracy
Długość drogi optycznej: 2,7 i 11,4 m
Czas odpowiedzi T90: typowo 2 – 10 sekund (zależy od typu kuwety i przepływu gazu)
Dokładność: zależna od aplikacji
Powtarzalność: 1% zakresu (zależna od aplikacji)

Warunki otoczenia
Temperatura pracy: -20OC do +55OC
Obudowa: IP 66

Wejścia / Wyjścia
Wyjścia analogowe (3): pętla prądowa 4 – 20 mA (koncentracja, transmisja)
Wyjście cyfrowe: TCP/IP, MODBUS, opcjonalnie światłowód
Wyjścia przekaźnikowe (3): alarm koncentracji, ostrzeżenie, błąd pracy
Wejścia analogowe (2): 4 – 20 mA: temperatura i ciśnienie w procesie

Zasilanie
Zasilanie analizatora: 100 – 240 V AC; 50-60 Hz; 0,36-0,26 A
Zasilanie z analizatora: 24 V DC, 900 – 1000 mA
Zasilanie nadajnika: 18-36 V DC, maks. 20 W
Obciążalność wyjść 4-20 mA: maks. 500 Ohm, izolowane
Obciążalność wyjść przekaźnikowych: 1 A dla 30 V DC/AC

Montaż i obsługa
Wlot / wylot próbki: 6 mm lub 1/4” / 8 mm lub 5/16” Swagelok (inne rozmiary dostępne na życzenie)
Przepływ próbki: zalecany 1 do 5 l/min
Ciśnienie próbki: 1 do 1,5 bar(a)
Temperatura próbki: 0OC do 180OC
Przedmuch komory lasera (opcja): suche, odolejone powietrze lub N2, O2, CO2.
Przepływ przedmuchu: maks. 0,5 l/min
Sprawdzenie kontrolne: zalecane co 6-12 miesięcy (brak części eksploatacyjnych)
Kalibracja: zalecana co 12 miesięcy

Bezpieczeństwo
Klasa lasera: kl.1 zgodnie z IEC 60825-1,
CE: zgodny z LVD 73/23/EEC oraz 93/68/EEC.
EMC: zgodny z dyrektywą 2004/108/EC

Wersja ATEX/CSA (opcja)
ATEX Strefa 2: II 3 G Ex nA nC op is IIC T4 Gb; II 3 D Ex td A22T 100OC
CSA: Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D; Temp. Code T4; non-incendive

Wymiary / waga
Obudowa: 500 x 510 x 215 mm / 18,4 kg

Informacje dodatkowe

Producent

NEO Monitors

Branża

Cementownie, Cukrownie, Drukarnie, Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Przemysł półprzewodnikowy, Przemysł spożywczy, Przemysł zbrojeniowy, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady celulozowo-papiernicze

Mierzone parametry

Amoniak (NH3), Chlorowodór (HCl), Cyjanowodór (HCN), Metan (CH4), Siarkowodór (H2S), Tlenek węgla (CO)

Rodzaj pomiaru

Gazy

Pliki do pobrania