Analizator LaserGas™ III SinglePath O2

Opis

Analizator LaserGas™ III SinglePath O2 firmy Neo Monitors zaprojektowany specjalnie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem. Analizator składa się z nadajnika i odbiornika, które montowane są naprzeciwlegle po dwóch stronach komina, kanału lub reaktora. Wiązka laserowa przecina gaz procesowy, a stężenie jest obliczane bezpośrednio w procesie (in-situ) w czasie rzeczywistym. Analizator LaserGasTM III wyznacza nowe standardy dla szybkiej i niezawodnej analizy z wykorzystaniem spektroskopii absorpcyjnej bazującej na strojonym laserze diodowym (TDLAS). Laser skanuje linię absorpcyjną w ciągu milisekund.

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna analizatora LaserGas III SinglePath O2

Parametry pracy
Próg detekcji (O2): 100 ppm*
Maks. temperatura gazu: 1500OC
Maks. ciśnienie gazu: 10 bar(a)
Czas odpowiedzi T90: 0,1 sekundy
Długość drogi optycznej: typowo 0,5 – 20 metrów
Powtarzalność: 1% zakresu (zależne od aplikacji)

Warunki otoczenia
Temperatura pracy: -20OC do +55OC (-40OC do +65OC na życzenie)
Obudowa: IP 66

Wejścia / Wyjścia
Wyjścia analogowe (3): pętla prądowa 4 – 20 mA (koncentracja, transmisja)
Wyjście cyfrowe: 10/100 Base T Ethernet (Modbus TCP)
Wyjścia przekaźnikowe (2): alarm koncentracji, ostrzeżenie i błąd pracy
Wejścia analogowe (2): 4 – 20 mA: temperatura i ciśnienie w procesie

Zasilanie
Pobór mocy: maksymalnie 10 W
Obciążalność wyjść 4-20 mA: maks. 500 Ohm, nie izolowane
Obciążalność wyjść przekaźnikowych: 1 A dla 30 V DC/AC

Montaż i obsługa
Typ kołnierza: DN50/PN10 lub inne
Tolerancja liniowości: równoległe króćce ±1,5O
Przedmuch optyki: suche i odolejone powietrze AKPiA, dmuchawa lub azot
Przepływ przedmuchu: 10-50 l/min w zależności od aplikacji
Kalibracja: zalecane sprawdzenie co 12 miesięcy

Bezpieczeństwo
Klasa lasera: kl.1 zgodnie z IEC 60825-1,
CE: certyfikowany
EMC: spełnia dyrektywę 2004/108/EC

Wersja ATEX/CSA (opcja)
ATEX Strefa 1 (nadajnik / odbiornik): II 2 G Ex d [op is] IIC T4 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T78OC Db II 2 D Ex tb IIIC T88OC Db; (LaserGasTM III Ext)
CSA: Class I, Div. 1, Groups B, C and D
Skrzynka połączeniowa: II 2GD Ex e IIC T5 Gb -40OC ≤ TA, ≤ 65OC
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa: SIL 2; IEC 61508

Wymiary / waga
Nadajnik i odbiornik: 215 (+ 50 kołnierz) x Ø125 mm / 3,5 kg
Dodatkowe okienko: 60 mm lub 100 mm
Skrzynka połączeniowa: 260 x 160 x 90 mm, 2,5 kg

Informacje dodatkowe

Producent

NEO Monitors

Branża

Cementownie, Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Przemysł półprzewodnikowy, Przemysł zbrojeniowy, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady celulozowo-papiernicze

Mierzone parametry

Tlen (O2)

Rodzaj pomiaru

Gazy

Pliki do pobrania