Analizator LaserGas™ Q SO2

Opis

Analizator LaserGas™ Q SO2 firmy Neo Monitors pracuje na zasadzie absorpcji pojedynczej linii światła podczerwonego z wykorzystaniem przestrajalnego lasera (TDLAS). To urządzenie pracujące bezpośrednio w procesie (in-situ), nie mające bezpośredniego kontaktu z mierzonym gazem dzięki zastosowaniu odpowiedniego przedmuchu. Elementy pomiarowe są zabezpieczone przed zabrudzeniem i korozją, więc nie wymagają okresowych prac  serwisowych. Brak konieczności stosowania ekstrakcyjnego systemu poboru i przygotowania próbki zwiększa możliwości wykorzystania analizatora oraz poprawia wydajność wykonywanych pomiarów, jednocześnie skracając  czas odpowiedzi do 1 sekundy i eliminując zakłócenia powstałe w układzie kondycjonowania próbki. Analizator montowany jest bezpośrednio do kołnierzy zawierających porty przedmuchu optyki oraz mechanizm justowania. Ciągły przedmuch chroni przed osadzaniem się pyłu i innych zabrudzeń na okienkach optycznych.

Dane techniczne

Dane techniczne analizatora LaserGas™ Q SO2

Parametry pracy
Długość drogi optycznej: typowo 0,5 – 6 metrów
Czas odpowiedzi T90: 1 – 2 sekundy
Dokładność: zależna od aplikacji
Powtarzalność: 1% zależne od aplikacji
Zakres pomiarowy NO2: 0 – 1000 ppm*m
Próg detekcji: 3 ppm
Maks. temperatura gazu: 400OC
Maks. ciśnienie gazu: 0,7 – 1,3 bar(a)
Materiał okienek: CaF2

Warunki otoczenia
Temperatura pracy: -20OC do +55OC
Obudowa: IPP 66
Wyjścia sygnałów: Wyjścia analogowe (3): pętla prądowa 4 – 20 mA (koncentracja, transmisja); Wyjście cyfrowe: RS-232, opcjonalnie 10/100 Base T Ethernet lub światłowód (ASCII); Wyjścia przekaźnikowe (3): alarm koncentracji, ostrzeżenie, błąd pracy; Wejścia analogowe (2): 4 – 20 mA: temperatura i ciśnienie w procesie

Zasilanie
Napięcie: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Zasilanie z nadajnika: 24 V DC, 900 – 1000 mA
Zasilanie nadajnika: 18 – 36 V DC, maks. 20 W
Obciążalność wyjść 4-20 mA: maks. 500 Ohm, izolowane
Obciążalność wyjść przekaźnikowych: 1 A dla 30 V DC/AC

Montaż i obsługa
Typ kołnierza: DN50/PN10 lub inne
Tolerancja liniowości: równoległe króćce ±1,5O
Przedmuch optyki: suche i odolejone powietrze AKPiA, dmuchawa lub azot
Przepływ przedmuchu: 10 – 50 l/min w zależności od aplikacji
Sprawdzenie kontrolne: zalecane co 6 – 12 miesięcy
Kalibracja: zalecana co 12 miesięcy
Sprawdzenie działania: opcjonalnie wbudowana wewnętrzna komora testowa (zależne od aplikacji)

Bezpieczeństwo
Klasa lasera: kl.1 zgodnie z IEC 60825-1
CE: certyfikowany, zgodny z LVD 73/23/EEC, oraz 93/68/EEC
EMC: zgodny z dyrektywą 2004/108/EC

Certyfikaty
ATEX: w trakcie certyfikacji
CSA: w trakcie certyfikacji

Wymiary / masa
Nadajnik: 420 x 270 x 170 mm / 6,6 kg
Odbiornik: 265 x 270 x 170 mm / 5,7 kg
Zasilacz: 180 x 85 x 70 mm / 1,6 kg

Informacje dodatkowe

Producent

NEO Monitors

Branża

Cementownie, Cukrownie, Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Spalarnie odpadów

Mierzone parametry

Dwutlenek siarki (SO2)

Rodzaj pomiaru

Gazy

Pliki do pobrania