Chromatograf procesowy model MGA-nano

Opis

Chromatograf procesowy model MGA-nano

Chromatografia gazowa (GC) jest powszechną metodą stosowaną w analityce chemicznej do rozdzielania i analizowania związków, które można odparować bez ich rozkładu. Zazwyczaj metodę stosuje się do rozdzielania różnych analitów mieszaniny i określania ich stężeń. Na podstawie tych stężeń można obliczyć inne parametry mieszaniny, takie jak wartości opałowe, liczba Wobbego, teoretyczne ciśnienie pary itp.
Modułowy analizator gazowy BARTEC BENKE model MGAnano VG-4 przeznaczony jest do następujących aplikacji:
1. instalacje komponowania paliw: optymalizacja procesu komponowania w rurociągach i produktów końcowych oraz oznaczanie liczby Wobbe, kaloryczności, pomiar i optymalizacja zmian gęstości względnej, pomiaru zmian prężności par pod wpływem butanu lub innych rozcieńczalników.
2. Gaz skroplony: optymalizacja procesu komponowania w rurociągach i produktów końcowych,  dla np. handlu propanem, pomiar liczby Wobbe’, kaloryczności i zmian gęstości względnej poprzez balastowanie przez N2 lub inne gazy, ekstrakcja NGL z LNG

Dane techniczne

Informacje dodatkowe

Producent

Bartec Benke

Branża

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Mierzone parametry

Prężność par węglowodorów

Inne mierzone parametry

Kaloryczność, Liczba Wobbe, gęstość względna

Rodzaj pomiaru

Ciecze

Pliki do pobrania