Analizator temperatury zapłonu model FPA-4

Opis

Analizator temperatury zapłonu model FPA-4

Temperaturę zapłonu definiuje się jako najniższą temperaturę, przy której pojawienie się źródła zapłonu powoduje  w zdefiniowanych warunkach testowych zapalenie próbki próbki.
Starannie zaprojektowany i wykonany analizator procesowy temperatury zapłonu (Flash Point Process Analyzer) model  FPA-4 pozostaje najlepszym rozwiązaniem dla ciągłego pomiaru temperatury zapłonu nafty, oleju napędowego i innych produktów rafineryjnych o niskiej zawartości siarki. Ulepszona koncepcja oferuje rozszerzony zakres pomiarowy do 180 ° C (356 ° F). Technika katalitycznego utleniania znacznie zmniejsza wymagania serwisowe, eliminując karbonizację próbki w komorze pomiarowej.
Metoda pomiarowa zapewnia korelację z normami ASTM D 56, ASTM D 93,  DIN EN ISO 13736, DIN EN ISO 2719, IP 170, IP 34 i DIN 51755.

Dane techniczne

Informacje dodatkowe

Producent

Bartec Benke

Branża

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Mierzone parametry

Temperatura zapłonu węglowodorów

Rodzaj pomiaru

Ciecze

Pliki do pobrania