Analizator temperatury mętnienia węglowodorów model P-820LT

Opis

Analizator temperatury mętnienia węglowodorów model P-820LT firmy Bartec Benke

Aby zachować konkurencyjność, dzisiejsze rafinerie muszą stosować wszystkie dostępne techniki optymalizacji i kontroli produktów. Korzystanie z procesowych analizatorów on-line właściwości fizycznych jest jedną z kluczowych cech umożliwiających osiągnięcie tych celów, ponieważ bezpośrednio mierzą one ważne parametry w procesie.
Temperatura mętnienia jest to temperatura, w której kryształy wosku tworzą się w próbce podczas chłodzenia, co daje mętny wygląd próbki.
Rafinerie wymagają niezawodnego i dokładnego systemu analizy temperatury mętnieniaa, aby spełnić wymagane specyfikacje środowiskowe. Analiza ta pozwoli operatorom zoptymalizować proces rafinacji, a tym samym obniżyć koszty produkcji przy jednoczesnej poprawie jakości produktu.
Metoda analityczna wykorzystywana w modelu P-820LT firmy BARTEC-ORB zapewnia korelację ze standardem ASTM D2500. Zakres pomiarowy analizatora wynosi -100°C do +25°C, a cykl analityczny <8 minut.

Dane techniczne

Informacje dodatkowe

Producent

Bartec Benke

Branża

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Mierzone parametry

Temperatura mętnienia węglowodorów

Rodzaj pomiaru

Ciecze

Pliki do pobrania