Analizator temperatury krzepnięcia węglowodorów model P-840/P- 840LT

Opis

Analizator temperatury krzepnięcia węglowodorów model P-840/P- 840LT

Aby zachować konkurencyjność, dzisiejsze rafinerie muszą stosować wszystkie dostępne techniki optymalizacji i kontroli produktów. Korzystanie z procesowych analizatorów on-line właściwości fizycznych jest jedną z kluczowych cech umożliwiających osiągnięcie tych celów, ponieważ bezpośrednio mierzą one ważne parametry w procesie.
Temperatura krzepnięcia (brak płynięcia – No Flow Point), skorelowana z temperaturą płynięcia (Pour Point), jest to temperatura, w której schłodzona próbka przestaje płynąć.
Rafinerie wymagają niezawodnego i dokładnego systemu analizy temperatury mętnieniaa (No FLow Point), aby spełnić wymagane specyfikacje środowiskowe. Analiza ta pozwoli operatorom zoptymalizować proces rafinacji, a tym samym obniżyć koszty produkcji przy jednoczesnej poprawie jakości produktu.
Metoda analityczna wykorzystywana w modelu P-840/P-840LT firmy BARTEC-ORB zapewnia zgodność ze standardem ASTM D7346 oraz  korelację ze standardem ASTM D97. Zakres pomiarowy analizatora wynosi -60°C do 25°C, a cykl analityczny 10 do 45 minut.

Dane techniczne

Informacje dodatkowe

Producent

Bartec Benke

Branża

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Mierzone parametry

Temperatura krzepnięcia węglowodorów

Rodzaj pomiaru

Ciecze

Pliki do pobrania