Analizator temperatury krzepnięcia węglowodorów model P-800LT

Opis

Analizator temperatury krzepnięcia model P-800LT firmy Bartec Benke

Aby zachować konkurencyjność, dzisiejsze rafinerie muszą stosować wszystkie dostępne techniki optymalizacji i kontroli produktów. Korzystanie z procesowych analizatorów on-line właściwości fizycznych jest jedną z kluczowych cech umożliwiających osiągnięcie tych celów, ponieważ bezpośrednio mierzą one ważne parametry w procesie.
Temperatura krzepnięcia (Freeze Point) jest to temperatura, w której ostatnie kryształy wosku znikają podczas podgrzewania próbki, po wcześniejszym osiągnięciu temperatury mętnienia (Cloud Point).
Rafinerie wymagają niezawodnego i dokładnego systemu analizy temperatury krzepnięcia, aby spełnić wymagane specyfikacje środowiskowe. Analiza ta pozwoli operatorom zoptymalizować proces rafinacji, a tym samym obniżyć koszty produkcji przy jednoczesnej poprawie jakości produktu.
Metoda analityczna wykorzystywana w modelu P-800LT firmy BARTEC-ORB zapewnia korelację ze standardem ASTM D2386. Zakres pomiarowy analizatora wynosi -100°C do +25°C, a cykl analityczny < 15 minut.

Dane techniczne

Informacje dodatkowe

Producent

Bartec Benke

Branża

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Mierzone parametry

Temperatura krzepnięcia węglowodorów

Rodzaj pomiaru

Ciecze

Pliki do pobrania