Analizator temperatury krzepnięcia i mętnienia model FRP-4/CPA-4

Opis

Analizator temperatury krzepnięcia i mętnienia model FRP-4/CPA-4

Temperatura krzepnięcia oraz temperatura mętnienia są ważnymi zimnymi właściwościami, które muszą być monitorowane przez operatorów. Obie te temperatury można wykryć za pomocą jednego analizatora, ponieważ zasada wykrywania jest identyczna. Różnica pomiędzy tymi dwiema właściwościami jest określona przez rzeczywiste zachowanie próbki. Próbka, np. olej napędowy, jest schładzana i poniżej pewnej granicy zaczynają się pojawiać małe kryształy, co powoduje pewien stopień zmętnienia próbki. W tym momencie temperatura mętnienia (tzw. Cloud Point) jest określana poprzez zmniejszenie się natężenia światła na ścieżce optycznej. Proces chłodzenia zostaje zatrzymany i kryształy ponownie się rozpuszczają. W tym momencie próbka staje się znowu przezroczysta. Gdy wszystkie kryształy się rozpuszczą, osiągnięta zostanie temperatura krzepnięcia (tzw. Freeze Point).
Metoda pomiarowa jest zgodna z normami ASTM D2386, ASTM D2500, ASTM D1015 DIN ISO 3013 i IP 16.

Dane techniczne

Informacje dodatkowe

Producent

Bartec Benke

Branża

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Mierzone parametry

Temperatura krzepnięcia węglowodorów, Temperatura mętnienia węglowodorów

Rodzaj pomiaru

Ciecze

Pliki do pobrania