Analizator prężności par Reida model P-700

Opis

Analizator prężności par Reida model P-700

Aby zachować konkurencyjność, dzisiejsze rafinerie muszą stosować wszystkie dostępne techniki optymalizacji i kontroli produktów. Korzystanie z procesowych analizatorów właściwości fizycznych jest jedną z kluczowych cech umożliwiających osiągnięcie tych celów, ponieważ bezpośrednio mierzą one ważne parametry w procesie.
Prężność par Reida jest powszechną miarą lotności benzyny. Definiuje się ją jako bezwzględną prężność pary wywieraną przez ciecz w temperaturze 37,8 °C, jak określono w metodzie testowej ASTM D323. Tę metodę badania stosuje się do lotnych frakcji ropy naftowej i lotnych nie lepkich cieczy ropopochodnych, z wyjątkiem skroplonych gazów ropopochodnych.
Metoda analityczna stosowana w modelu P-700 firmy BARTEC-ORB zapewnia korelację ze standardami  ASTM D323, ASTM D4953, ASTM D5482, ASTM D5191 i ASTM D6377.
Zakres pomiarowy analizatora to 0 – 400 ptb (0 – 1000 mg/l), typowy czas trwania cyklu pomiarowego to 6 minut. Możliwy pomiar TVP.
Analizator przeznaczony jest do pracy w strefie zagrożonej wybuchem ATEX: Zone 1 II B + H2 T6.

Dane techniczne

Informacje dodatkowe

Producent

Bartec Benke

Branża

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Mierzone parametry

Prężność par węglowodorów

Rodzaj pomiaru

Ciecze

Pliki do pobrania