Analizator prężności par węglowodorów
model RVP-4

Opis

Analizator prężności par model RVP-4 firmy Bartec Benke

Prężność pary jest wskaźnikiem szybkości parowania cieczy i dotyczy tendencji lotnych składników do ucieczki z cieczy. Aby zapewnić bezpieczne przechowywanie i transport produktów ropopochodnych, zminimalizować zanieczyszczenie środowiska i zapewnić prawidłowe działanie silników spalinowych, ważne jest, aby mierzyć prężność pary.
Model RVP-4 firmy BARTEC BENKE mierzy prężność pary produktów ropopochodnych. Dzięki swojej konstrukcji może być stosowany w aplikacjach benzynowych, jak również w aplikacjach wysokociśnieniowych dla skroplonego gazu ziemnego. Jest to również najlepszy wybór do zastosowań dla lepkich próbek, takich jak ropa naftowa, bez konieczności stosowania dodatkowych cykli płukania. Możliwy jest również pomiar prężności par w różnych temperaturach, np. TVP (True Vapour Pressure) w zbiornikach.
Metoda pomiarowa jest zgodna ze standarami ASTM D5191 i DIN EN ISO 13016-1 oraz skorelowana z ASTM D4953 (DVP), ASTM D323 (RVP), ASTM D5482 (Mini Method Atmospheric), ASTM D6377 (VPCR), ASTM D1267 (LP Gas) oraz
ASTM D6897 (LPG Expansion).

Dane techniczne

Informacje dodatkowe

Producent

Bartec Benke

Branża

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Mierzone parametry

Prężność par węglowodorów

Rodzaj pomiaru

Ciecze

Pliki do pobrania