Analizator lepkości model VISC-4

Opis

Analizator lepkości model VISC-4 firmy Bartec Benke

Lepkość cieczy newtonowskich jest stałą materiałową, która zależy tylko od ciśnienia i temperatury. Lepkość płynów nieściśliwych i newtonowskich można uzyskać na podstawie tzw. Prawa Hagen-Poiseuille. Przyjmuje się, że płyn przepływa w warunkach laminarnych.
Model VISC-4 firmy BARTEC BENKE mierzy w sposób ciągły lepkość kinematyczną produktu metodą kapilarną. Ze względu na wyjątkową wydajność i stabilność temperatury próbki ± 0,02 K, VISC-4 jest najlepszym wyborem do bardzo dokładnych pomiarów lepkości, np. przy produkcji oleju smarowego i komponowaniu oleju opałowego. Ten wysoki poziom dokładności powoduje redukcję kosztów przy jednoczesnej poprawie jakości produktu. VISC-4 nadaje się do próbek o lepkości do 1000 cSt w temperaturach pomiarowych do 100°C. Metoda analityczna jest zgodna z normami ASTM D445, DIN EN ISO 3104 oraz IP 71.

Dane techniczne

Informacje dodatkowe

Producent

Bartec Benke

Branża

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Mierzone parametry

Lepkość

Rodzaj pomiaru

Ciecze

Pliki do pobrania