Analizator lepkości model P-950

Opis

Analizator lepkości model P-950 firmy Bartec Benke

Aby zachować konkurencyjność, dzisiejsze rafinerie muszą stosować wszystkie dostępne techniki optymalizacji i kontroli produktów. Korzystanie z procesowych analizatorów on-line właściwości fizycznych jest jedną z kluczowych cech umożliwiających osiągnięcie tych celów, ponieważ bezpośrednio mierzą one ważne parametry w procesie.
Indeks lepkości jest szeroko stosowaną i akceptowaną miarą zmienności lepkości kinematycznej na skutek zmian temperatury produktu naftowego między 40° C a 100° C. Wyższy indeks lepkości wskazuje na mniejszy spadek lepkości kinematycznej wraz ze wzrostem temperatury produktu.
Rafinerie wymagają niezawodnego i dokładnego systemu analizy lepkości, aby spełnić wymagane specyfikacje środowiskowe. Analiza ta pozwoli operatorom zoptymalizować proces rafinacji, a tym samym obniżyć koszty produkcji przy jednoczesnej poprawie jakości produktu.
Metoda analityczna wykorzystywana w modelu P-950 firmy BARTEC-ORB zapewnia korelację ze standardami ASTM D445
i ASTM D2270. Zakres pomiarowy analizatora wynosi 2-4000 cP (opcjonalne wyjście dla lepkości kinematycznej w cSt). Analizator przeznaczony jest do pracy w strefie zagrożonej wybuchem ATEX: Zone 1 II B + H2 T3.

Dane techniczne

Informacje dodatkowe

Producent

Bartec Benke

Branża

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Mierzone parametry

Lepkość

Rodzaj pomiaru

Ciecze

Pliki do pobrania