Analizator indeksu lepkości model VI-4

Opis

Analizator indeksu lepkości model VI-4 firmy Bartec Benke

Lepkość cieczy nienewtonowskich jest stałą materiałową, która zależy tylko od ciśnienia i temperatury. Indeks lepkości jest szeroko stosowaną i akceptowaną miarą zmienności lepkości kinematycznej spowodowanej zmianami temperatury produktu naftowego między 40 a 100°C. Wyższy indeks lepkości wskazuje na mniejszy spadek lepkości kinematycznej wraz ze wzrostem temperatury produktu.
Model VI-4 firmy BARTEC BENKE składa się z dwóch analizatorów procesowych lepkości. Jedna jednostka mierzy lepkość kinematyczną w temperaturze 40°C, a druga w temperaturze typowo 100°C. Te dwie wartości są używane do obliczenia wartości VI zgodnie z ASTM D2270. Ze względu na wyjątkową wydajność i stabilność temperatury próbki ± 0,02 K, VI-4 jest najlepszym wyborem do bardzo dokładnych pomiarów indeksu lepkości, np. przy produkcji oleju smarowego i komponowaniu oleju opałowego. Ten wysoki poziom dokładności powoduje redukcję kosztów przy jednoczesnej poprawie jakości produktu. VI-4 nadaje się dla próbek o lepkości do 800 cSt w temperaturze pomiaru do 100°C.

Dane techniczne

Informacje dodatkowe

Producent

Bartec Benke

Branża

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Mierzone parametry

Lepkość

Rodzaj pomiaru

Ciecze

Pliki do pobrania