Analizator destylacji węglowodorów
model DPA-4

Opis

Analizator destylacji węglowodorów model DPA-4

Destylacja jest fizyczną metodą wydzielenia składników z ciekłej mieszaniny poprzez selektywne odparowanie i ponowną kondensację. Destylacja opiera się na różnicach lotności składników ciekłej mieszaniny. Krzywa destylacji jest jednym z najpopularniejszych parametrów jakościowych węglowodorów ciekłych, takich jak benzyna ciężka, benzyna, nafta, olej napędowy i gaz.
Model DPA-4 firmy BARTEC BENKE jest jedynym analizatorem destylacji, który jest zgodny normą ASTM D86. Oprócz cykli pomiarowych w pełni zgodnych z normą, DPA-4 może działać w tak zwanym trybie Rapid Analyzer (RAM), w którym czas cyklu można zredukować do ok. 60%. Dzięki temu służy poprawie automatycznej kontroli procesów mieszania. DPA-4 oferuje przeprowadzenie procesu destylacji poniżej ciśnienia atmosferycznego, co zapobiega rozpadowi próbek wrażliwych na temperaturę (na przykład olej palmowy). Pozwala również na rozszerzenie zakresu pomiarowego do wyższych temperatur wrzenia.

Dane techniczne

Informacje dodatkowe

Producent

Bartec Benke

Branża

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Mierzone parametry

Temperatura destylacji węglowodorów

Rodzaj pomiaru

Ciecze

Pliki do pobrania