Analizator twardości w wodzie EZ1016

Opis

Analizatory twardości z serii EZ1000 zapewniają doskonałą precyzję i dokładność. Serce kolorymetru stanowi kompaktowy zestaw fotometrów opracowany specjalnie dla serii EZ. Zużycie odczynników zostało zmniejszone dzięki zastosowaniu analizy o małej objętości, a wysoką czułość zapewnia długa ścieżka optyczna. Granica wykrywalności znajduje się w niskim zakresie μg / L. Analizatory twardości serii EZ są umieszczone w atrakcyjnej, ergonomicznej obudowie o kompaktowej budowie. Cały sprzęt jest sterowany przez zintegrowany przemysłowy panel PC. Konstrukcja modułowa pozwala dopasować analizator do Twoich aplikacji i wymogów operacyjnych.
Oprogramowanie sterujące zawiera automatyczne funkcje smart dla kalibracji, walidacji, primingu i czyszczenia. Dzięki nim zwiększa się wydajność analityczna, maksymalny czasu pracy, a konieczność interwencji operatora jest minimalna.

Dane techniczne

Parametr
a) Twardość całkowita model EZ1016
b) Twardość wapniowa model EZ1017

Metoda pomiarowa
a) Pomiar kolorymetryczny przy 610 nm z użyciem kalmagitu/EDTA
b) Pomiar kolorymetryczny przy 610 nm z użyciem błękitu hydroksynaftolowego /EDTA

Zakres pomiarowy
0 – 1 mg/L CaCO3
Opcjonalnie: 0 – 0,1 mg/L, 0 – 0,25 mg/L, 0 – 0,5 mg/L, 0 – 4 mg/L (z wewnętrznym
rozcieńczeniem); 0 – 8 mg/L (z wewnętrznym rozcieńczeniem); 0 – 100 mg/L (z wewnętrznym rozcieńczeniem)

Dokładność
Lepsza niż 2% pełnego zakresu skali dla standardowych roztworów testowych
Limit detekcji ≤ 2,5 μg/L CaCO3

Zakłócenia
a) Niektóre jony metali interferują powodując blaknięcie lub niewyrazistość punktów
końcowych albo stechiometryczne zużycie EDTA.
b) Miedź rozpuszczona Cu(II) > 2 mg/L, Żelazo Fe(II) > 20 mg/L, Mangan > 10 mg/L, Cynk > 5 mg/L, Ołów > 5 mg/L, Aluminium > 5 mg/L oraz Cyna Sn(IV) powodują zakłócenia.
Ortofosforan wytrąca wapń przy pH testu. Stront i bar powodują interferencję dodatnią oraz zasadowość przekraczającą 300 mg / l, co może powodować niewyrazistość punktu końcowego w wodach twardych. Zakłócenia powodują też duże ilości koloru i zmętnienia. Tłuszcze, olej, białka, środki czynne powierzchniowo i smoła.
Czas cyklu: 10 min (rozcieńczenie + 5 min.) na parametr
Automat. czyszczenie: Tak
Kalibracja: Automatyczna, 2-punktowa; dowolnie programowalna częstotliwość
Walidacja: Automatyczna; dowolnie programowalna częstotliwość
Temp. otoczenia: 10 – 30 °C ± 4 °C odchylenia przy 5 – 95% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymagania reagentów: Utrzymuj pomiędzy 10 – 30 °C
Ciśnienie próbki: Zapewnione przez zewnętrzne naczynie przelewowe
Prędkość przepływu: 100 – 300 mL/min
Temperatura próbki: 10 – 30 °C
Jakość próbki: Maksymalny rozmiar cząstek 100 μm, < 0.1 g/L; Mętność < 50 NTU
Zasilanie: 110 – 240 VAC, 4 A, 50/60 Hz; maks. pobór mocy: 150 VA
Powietrze instrument.: Suche i wolne od oleju zgodnie z ISA-S7.0.01-1996 jakość standardowa dla powietrza instrumentalnego
Woda demineralizowana: Do płukania i/lub rozcieńczania
Dren: O ciśnieniu atmosferycznym, odpowietrzany, min. Ø 64 mm
Uziemienia: Suchy i czysty biegun uziemienia o niskiej impedancji (< 1 Ohm) z użyciem kabla uziemiającego > 2,5 mm²
Wyjścia analogowe: Aktywne 4 – 20 mA maks. 500 Ohm obciążenia, standardowo 1, maks. 8 (opcja)

Wyjścia cyfrowe:
Opcjonalnie: RS232, Modbus (TCP/IP, RS485)
Alarm: 1 x niewłaściwe funkcjonowanie, 4 x konfigurowalne, maks. 24 VDC/0,5 A, styki bezpotencjałowe
Stopień ochrony: Obudowa analizatora: IP55 / Panel PC: IP65
Materiały: Część na zawiasach: Termoform ABS, drzwi: plexiglass
Część naścienna: stal cynkowana, malowanie proszkowe
Wymiary: (W x S x G) 690 mm x 465 mm x 330 mm
Masa: 25 kg
Certyfikacja: zgodność z CE / certyfikacją UL

Informacje dodatkowe

Producent

HACH

Branża

Energetyka i Ciepłownictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

Mierzone parametry

Twardość

Rodzaj pomiaru

Ciecze

Pliki do pobrania