Analizator twardości całkowitej titrator model 8810 POLYMETRON

Opis

Analizator twardości całkowitej titrator model 8810 POLYMETRON

Automatyczny titrator do pomiarów on-line w procesach przemysłowych.

  • Standardowa metoda laboratoryjna;
  •  Brak konieczności filtrowania próbki (dla substancji nierozpuszczonych <1% i <1mm);
  •  Nie wymaga okresu rozruchu. Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie;
  •  Automatyczne płukanie reaktora po każdym cyklu pomiarowym;
  •  2 wyjścia analogowe 0/4-20 mA: jedno dla wartości mierzonych, drugie dla wykreślania krzywej miareczkowania;
  •  Czynności obsługi w odstępach miesięcznych.

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna analizatora twardości całkowitej  model 8810 POLYMETRON

Próbka
Liczba strumieni próbki: 1, do 6 przy współpracy
z automatycznym przełącznikiem próbek 8811
Pobieranie próbki: cykliczne, programowalne
Temperatura próbki: 0 – 50°C
Ciśnienie próbki: 0,5 – 6 bar
Natężenie przepływu próbki: 50 – 300 l/h
Ciśnienie wody płuczącej: 1 – 6 bar
Powietrze zasilające zawory: 5 – 7 bar

Instalacja
Montaż: panelowy 19”, naścienny lub w szafie
Przewody doprowadzenia próbki: 12/14 mm
Woda płucząca: rurki 6/8 mm
Powietrze zasilające zawory: rurki 4/6 mm

Analiza
Cykl analizy: około 5 minut
Czas trwania cyklu: programowalny, maks. 999 minut
Jednostki: ppm, ppb, mg/l, programowalne
Dokładność: ±2%
Powtarzalność: <3%
Kalibracja: ręczna, procesowa lub automatyczna

Wyjścia
Wyjścia analogowe:
2 x 0/4-20 mA, izolowane galwanicznie
Alarmy:
3 przekaźniki: 1 alarm systemowy, 2 wartości
graniczne dolna i górna
Funkcje sterujące:
1 detektor poziomu próbki
1 detektor poziomu reagentu
1 detektor poziomu roztworu kalibracyjnego
Wyjście RS232
Zdalne włączanie / wyłączanie urządzenia

Informacje dodatkowe

Producent

HACH (Polymetron)

Branża

Energetyka i Ciepłownictwo, Koksownie i Huty, Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Mierzone parametry

Twardość

Rodzaj pomiaru

Ciecze

Pliki do pobrania