Analizator amoniaku titrator model 8810 POLYMETRON

Opis

Analizator amoniaku titrator POLYMETRON 8810

Automatyczny titrator do pomiarów on-line w procesach przemysłowych.

  • Brak konieczności filtrowania próbki (dla substancji nierozpuszczonych <1% i <1mm);
  •  Nie wymaga okresu rozruchu;
  •  Automatyczna kompensacja temperaturowa;
  •  Automatyczne płukanie reaktora po każdym cyklu pomiarowym (woda z kwasem);
  •  Automatyczna kalibracja przy pomocy standardowych dodatków, eliminacja wpływu składnika głównego;
  •  Przyjazny interfejs użytkownika.

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna analizatora amoniaku model 8810 POLYMETRON

Próbka
Liczba strumieni próbki: 1 jako standard, do 6 przy
współpracy z automatycznym przełącznikiem próbek 8811
Pobieranie próbki: cykliczne, programowalne
Temperatura próbki: 0 – 50°C
Ciśnienie próbki: 0,5 – 6 bar
Natężenie przepływu próbki: 50 – 300 l/h
Ciśnienie wody płuczącej: 1 – 6 bar
Powietrze zasilające zawory: 5 – 7 bar. Nie jest konieczne z
opcją „Elektryczny zawór próbki”.

Instalacja
Montaż: panelowy 19”, naścienny lub w szafie
Przewody doprowadzenia próbki: 12/14 mm
Woda płucząca: rurki 6/8 mm
Powietrze zasilające zawory: rurki 4/6 mm
Zestaw calowych złączek dostępny na życzenie:
próbka = 1/2˝ OD; płukanie = 3/8˝ OD; powietrze = 1/4˝ OD

Analiza
Cykl analizy: minimalnie około 5 minut
Czas trwania cyklu: programowalny, maks. 999 minut
Jednostki: ppm, ppb, mg/l (programowalne)
Dokładność: ±2%
Powtarzalność: < 3%
Kalibracja: ręczna (2 roztwory standardowe), procesowa lub automatyczna ze standardowymi dodatkami

Wyjścia
Wyjścia analogowe:
2 x 0/4-20 mA, izolowane galwanicznie
Alarmy:
3 przekaźniki: 1 alarm systemowy, 2 wartości graniczne: dolna i górna
Funkcje sterujące:
1 detektor poziomu próbki
1 detektor poziomu reagentu
1 detektor poziomu roztworu kalibracyjnego
Wyjście RS232 jako standard
Zdalne włączanie / wyłączanie urządzenia

Informacje dodatkowe

Producent

HACH (Polymetron)

Branża

Energetyka i Ciepłownictwo, Koksownie i Huty, Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Mierzone parametry

Amoniak (NH3)

Rodzaj pomiaru

Ciecze

Pliki do pobrania