Fotometr procesowy Seria 5000

Opis

Fotometr procesowy Seria 5000

Analizatory NIR do ciągłego monitoringu wody i związków organicznych w fazie ciekłej lub gazowej (np. woda w związkach organicznych, EDC / VCM, HOAC, MCB, itd.).

• Automatyczne przełączanie zakresów pomiarowych;

• Programowalna automatyczna kalibracja;

• Grzana kuweta pomiarowa, zapewniająca stabilność temperaturową pomiaru;

• Dostępna wersja do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.

Dane techniczne

Informacje dodatkowe

Producent

Teledyne

Branża

Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja

Mierzone parametry

Amoniak (NH3), Benzen (C6H6), Fenole, Tlen rozpuszczony (DO)

Rodzaj pomiaru

Ciecze

Pliki do pobrania