Refraktometr procesowy PIOX R400

Opis

Nowoczesne refraktometry gwarantują szybki i ciągły pomiar stężenia lub gęstości cieczy bezpośrednio w procesach technologicznych z laboratoryjną dokładnością:

  • szeroki zakres pomiarowy, wysoka dokładność pomiaru
  • duża funkcjonalność: pomiar nieczuły na zanieczyszczenia
  • zastosowanie pryzmatu podwójnego eliminującego dryft pomiarowy
  • pomiar nieczuły na zewnętrzne warunki procesowe

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna refrakrometru procesowego PIOX

Zasada pomiaru: Refraktometria światła przechodzącego
Wielkości mierzone: Współczynnik załamania światła, współczynnik załamania światła z kompensacją temperatury, temperatura cieczy,°Brix, %mas, inne parametry możliwe do ustawienia w programie RMKoeff
Dodatkowe parametry diagnostyczne: Amplituda sygnału, temperatura czujnika, wilgotność czujnika
Dokładność: nD: 0.0002 odpowiada 0.1°Brix, typowo 0.1%wag.
Powtarzalność: nD: 0.00002 odpowiada 0.01 °Brix, typowo 0.01%wag.
Rozdzielczość: nD: 0.000001

Czujnik
Stopień ochrony obudowy: IP 67
Temperatura pracy:
Temperatura cieczy: -20 do +150 °C; wersja ATEX, strefa 0 do 2: -20 do +130 °C;
Temperatura otoczenia: -20 do +60 °C
Ochrona przeciwwybuchowa: Czujniki dostępne są w wersjach przeznaczonych do strefy zagrożonej wybuchem (ATEX, strefa 0,1 i 2)
Przyłącza procesowe: Kołnierze DIN lub ASME, przyłącza Varivent lub Tri-Clamp do instalacji w rurach lub zbiornikach

Przetwornik
Temperatura pracy: -10 do +60 °C
PIOX ® TR374:
Standardowe urządzenie obiektowe
Stopień ochrony obudowy IP 65
Możliwość podłączenia do czujników przeznaczonych do pracy w strefie zagrożonej wybuchem
Dostępna wersja ATEX do strefy 2

PIOX ® TR379: Urządzenie przeznaczone do montażu w stojakach 19”; Stopień ochrony obudowy IP 20

Wyjścia: Max 4 wyjścia prądowe 0/4 … 20 mA, dostępne dla pomiarów wszystkich parametrów; ew. wyjście napięciowe lub częstotliwościowe, dodatkowe wyjścia binarne, RS485/USB

Wejścia: Prądowe lub napięciowe dla obliczania dodatkowych parametrów wyjściowych

Informacje dodatkowe

Producent

Flexim

Branża

Drukarnie, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Przemysł spożywczy

Mierzone parametry

Gęstość, Stężenie

Rodzaj pomiaru

Ciecze

Pliki do pobrania