Próbnik Cobra C

Opis

Ręczny próbnik niskoemisyjny Sentry® Cobra C pozwala na pobór reprezentatywnych próbek gazów i lekkich węglowodorów ciekłych w łatwy i bezpieczny sposób. Instalacja urządzenia jest prosta, a dzięki zastosowanym szybkozłączom możliwy jest bezpośredni demontaż odbiornika w celu transportu próbki do laboratorium. Sentry® Cobra C został zaprojektowany zarówno z myślą o bezpieczeństwie operatorów jak i środowiska. Urządzenie zapobiega zagrożeniom związanym z wyciekami i rozszczelnieniem instalacji w trakcie poboru próbki z instalacji procesowych, jednocześnie zapobiegając emisjom lotnych związków organicznych (LZO) do atmosfery.
Wykorzystany w konstrukcji zawór wielodrogowy upraszcza czynności związane z poborem próbki oraz zapewnia jakość i wiarygodność otrzymanej próbki. W celu każdorazowego usunięcia pozostałości po poprzedniej próbce, przepływ próbek gazowych odbywa się od góry do dołu, a próbek ciekłych – od dołu do góry. Dostępne opcje obejmują m. in. chłodnicę próbki i przedmuch układu azotem.

Dane techniczne

Części mokre: części mokre: stal nierdzewna, stop Alloy 400, inne materiały na życzenie;
oringi: Viton® lub Kalrez®
Ciśnienie procesu: 0-103 bar (wyższe ciśnienia na życzenie)
Temperatura procesu: do 60°C, dla wyższych temperatur wymagana chłodnica próbki
Przyłącze próbki: 1/4” NPT (na życzenie 1/2” NPT lub zaciskowe)
Przyłącze odpowietrzenia: 1/4” NPT (złącze zaciskowe na życzenie)
Cylinder próbki: 300 cm3 lub 500 cm3
Miejsce instalacji: by-pass
Opcje: Chłodnica próbki, stojak rurowy 2”, podwójny stojak dla opcji z chłodnicą, mocowania, zawory odcinające zasilanie i/lub porwót próbki, pompa próbki, powrót próbki do odpowietrzenia (pochodnia, absorber emisji), poziomowskaz, wziernik, rotametr, przedmuch azotem

Informacje dodatkowe

Producent

Sentry Equipment

Branża

Gazownictwo, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Próbopobieraki

Do cieczy i zawiesin, Do gazów, Próbnik ręczny

Pliki do pobrania