Próbopobierak model MCL Sentry

Opis

Próbopobierak model MCL firmy Sentry Equipment

Manualny próbnik niskoemisyjny Sentry® MCL pozwala na szybki, bezpieczny i wygodny pobór próbek cieczy tłoczonych pod wysokim ciśnieniem. Proces odbywa się w zamkniętej pętli (Closed Loop Sampling).  Jest to najbardziej bezpieczny i skuteczny sposób na uzyskanie i zabezpieczenie reprezentatywnych próbek, gwarantujący bezpieczeństwo dla operatora i środowiska. Samouszczelniające szybkozłącza pozwalają na szybkie odłączenie cylindra (odbiornika) od układu i zapobiegają wyciekom po odłączeniu go. Zastosowany zawór przełączający typu tandem pozwala na łatwą zmianę trybu pracy: off / sample / vent. Zawory odcinające cylinder (odbiornik) pozwalają na zabezpieczenie próbki do transportu pod ciśnieniem procesu bądź zredukowanym do ciśnienia atmosferycznego. Dodatkowe opcje obejmują m. in. chłodnicę próbki, przedmuch układu azotem, membranę bezpieczeństwa (rupture disc), węglowy odbiornik oparów.

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna próbopobieraka model MCL

Materiały: tablica ze stali nierdzewnej 304, cylinder odbiorczy ze stali nierdzewnej 316 lub 304

Części mokre: stal nierdzewna 316, PTFE, Viton®, Kalrez®

Ciśnienie znamionowe: 125 bar w 38°C

Standardowa temperatura znamionowa: 149°C przy 85 bar, wyższe temperatury dostępne na życzenie

Pobór próbki: punktowy, Medium: ciecze, ATEX: brak, niska emisja

Dodatkowe informacje

Producent

Sentry Equipment

Branża

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Rodzaj pomiaru

Ciecze

Pliki do pobrania